Actueel

Op deze pagina tonen we alle essentiële informatie, zoals actuele verstoringen en aankondigingen van onderhoud. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

Belangrijk

Defect ketelhuis 7 (ingang 7, 556-612)

Oorspronkelijk bericht 2020-08-12
Het ketelhuis dat het bouwdeel behorende bij ingang 7 (huisnummers 556-612) van warm water voorziet is onderhevig aan een defect. Dit defect is in eerste instantie bij Stadswonen gemeld door een bewoner van dat woonblok. De melding is in behandeling en de monteur is in afwachting van materiaal – zoals u wellicht ook al op de Facebook-pagina heeft kunnen zien in het bericht van één van de bewoners. De daar genoemde planning voor het plaatsen op woensdagochtend 12 augustus is correct.

Prullenbakken ingang 4-5-6

Oorspronkelijk bericht 2020-08-10
De witte prullenbakken die bij ingang 4-5-6 (204-552) stonden zijn verwijderd. Dit omdat er reeds gele bakken hangen voor algemeen afval. Daarnaast werden ze dikwijls van hun plek gehaald en gebruikt om deuren te blokkeren, waardoor de bakken en deuren beschadigd raken. Ook werden dikwijls hele vuilniszakken in de bakken gedeponeerd, wat niet de bedoeling is. Bij de gele bakken is dat niet mogelijk. De wooncommissie onderzoekt of en in welke vorm eventuele extra bakken teruggeplaatst kunnen worden. Om met deze warme dagen de stankoverlast door rottende voedselresten te beperken zijn de bakken verwijderd vooruitlopend op dat onderzoek. Daarnaast roept de wooncommissie eenieder op om alleen droog afval in de gele bakken te werpen en voedselresten in de gemeentelijke afvalcontainers te deponeren.

Heaters

Update 2020-07-21
De aannemer (Beers elektrotechniek) is op locatie geweest. Overeengekomen is dat de drie defecte knoppen vervangen worden, dat alle knoppen omgedraaid worden om inlekken te voorkomen en dat de heaters direct op de starters aangesloten worden. De verwachte opleverdatum is de eerste week van september.

Update 2020-07-19
Er staat op woensdag 21 juli een afspraak gepland met de aannemer om afspraken te maken over aanpak van het probleem.

Oorspronkelijk bericht 2020-07-01
Voor de terrasverwarming zijn diverse testbedrijven uitgevoerd onder toezicht van het beheer. Zodoende hebben de verwarmers sporadisch aan gestaan. De terrasverwarming is sinds het moment van oplevering door de aannemer, aan technische problemen onderhevig geweest. Soms werken de startknoppen van een bijbehorende verwarmer geheel niet, soms blijven ze stroom leveren wanneer uitgeschakeld, een enkele knop werkt helemaal niet. Deze mankementen zijn onverwijld gemeld. De aannemer heeft reeds een reparatie uitgevoerd, dit heeft de problemen echter niet verholpen. Er vind nog overleg plaats tussen de wooncommissie, Stadswonen (als gelijkwaardige co-financier van het project) en de aannemer. Het is nog niet bekend welke herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn en op welke termijn deze gaan worden uitgevoerd. De wooncommissie dringt uiteraard aan op een zo snel mogelijke uitvoering. Tot nader bericht zijn de verwarmers niet beschikbaar voor gebruik.

Dakrenovatie

Er is een aparte pagina ingericht voor het onderwerp dakrenovatie, klik daarvoor hier.

Corona-virus - (NL / ENG)

Klik hier voor informatie over de maatregelen van de wooncommissie in verband met het corona-virus. Laatste update: 2020-07-21.
Click here for information about the measures taken by the residential committee and Stadswonen against the spread of the corona-virus. Last updated: 2020-07-21.

Overig

Geen mededelingen.