Actueel

Op deze pagina tonen we alle essentiële informatie, zoals actuele verstoringen en aankondigingen van onderhoud. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

Belangrijk

Maatregel wasruimten

Oorspronkelijk bericht 2020-09-14
Vandaag zijn de afvalbakken in de wasruimten in de muur verankerd. Deze maatregel is getroffen om regelmatig misbruik van de afvalbakken tegen te gaan. De afvalbakken werden dikwijls gebruikt om deuren op te houden, waarbij deze ook onbeheerd werden achtergelaten. Het betreft algemene toegangsdeuren die tevens fungeren als brandvertragende deuren. Hetzelfde geldt voor de stoel die nog in wasruimte 2 aanwezig was, de stoel uit wasruimte 1 was reeds verwijderd. De stoelen werden amper gebruikt en er was een direct belang voor de (brand)veiligheid. Om de gebruikers van de wasruimten over het correct gebruik van de afvalbakken te informeren zijn borden opgehangen.

Mogelijk fietsendieven actief

Oorspronkelijk bericht 2020-09-09
N.a.v. een tip van een bewoner zijn met behulp van videosurveillance zijn vandaag twee mogelijke fietsendieven gesignaleerd. Het gaat om twee manen van 30-35 jaar. Eén man draagt een lichtgrijze jas en heeft bruin of blond haar. De andere man draagt een donker-oranje of bruinige jas en heeft zwart/donkerbruin haar. Beide mannen hebben een blanke huidskleur en zijn ongeveer 1,75 meter. Beide mannen zijn gezien op een fiets. Ze splitsen zich regelmatig op, vermoedelijk om minder op te vallen. De mannen waren bij diverse opstelplaatsen voor fietsen aan het kijken, waaronder de in beslag genomen fietsen maar ook bij de buiten-stallingen.

Wees alert. Ziet u een verdachte situatie bel dan altijd direct 112. We raden iedereen aan om de inpandige stallingen te gebruiken om uw fiets op te slaan. Iedere bewoner kan met diens huissleutel een specifieke stalling openen. De personen die een in beslag genomen fiets nog niet hebben opgehaald en voor aanstaande donderdag een afspraak hadden gemaakt om deze op te halen, worden benaderd om dit vandaag nog te doen. De politie is op de hoogte gesteld, maar kan uiteraard geen bewaking bieden en pas optreden als zich daadwerkelijk een verdachte situatie voordoet.

Afvalproblematiek

Update 2020-09-08
De door de gemeente toegezegde vier tijdelijke restafvalcontainers zijn vandaag geplaatst. Ze zijn neergezet in een leeg parkeervak ter hoogte van ingang 5 en 6 (300-414, 418-552), aan de Engelbrechtweg. De tijdelijke containers blijven staan tot een locatie is gevonden en procedures zijn doorlopen, voor het plaatsen van permanente ondergrondse containers op een nog nader te bepalen locatie bij De Snor. Dat traject duurt, zoals eerder aangegeven, naar verwachting zes maanden.

Update 2020-09-07
De wooncommissie heeft nader bericht ontvangen van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. De gemeente erkent dat zij bij de berekening van het benodigde aantal containers is uitgegaan van een onjuist bewoner-aantal. Op korte termijn worden vier tijdelijke bovengrondse containers bijgeplaatst om de ergste problemen op te vangen. Tegelijk wordt een traject gestart om de mogelijkheid te onderzoeken tot het bijplaatsen van permanente ondergrondse containers. Dat is een langdurig bestuurlijk en technisch proces, waarbij bodemonderzoek plaatsvindt, diverse partijen betrokken zijn en diverse procedures doorlopen moeten worden. Dat traject duurt zes maanden.

Update 2020-09-01
De woordvoerders van de gemeenteraadspartijen die wij als wooncommissie hebben benaderd, dhr. Lammering (PvdA), van Schaik (Leefbaar Rotterdam) en Lansink (VVD) hebben gereageerd. De wethouder is door hen op de problemen aangesproken. Van dhr. Lansink en Lammering hebben wij begrepen dat de gemeente bij berekening van de capaciteit een fout heeft gemaakt en dat hierover door de gemeente nog nader contact zal worden opgenomen met de wooncommissie.

Oorspronkelijk bericht 2020-08-28
Beste bewoner,

We zijn het zat. De afvalproblematiek loopt de spuigaten uit en moet opgelost worden. De problematiek bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder ook gedrag van sommige (wijk)bewoners – waaronder het niet klein maken van karton of het blokkeren en geblokkeerd laten van de containerklep. Echter, een groot onderdeel van het probleem is ook de beperkte capaciteit van de containers en de lage ophaalfrequentie. We hebben onze noodkreet in een document gegoten en verzonden naar diverse woordvoerders van de partijen in de gemeenteraad voor het onderwerp buitenruimte. Ook hebben we diverse lijnen lopen via Stadswonen. We hopen met deze noodkreet versnelling te krijgen in een oplossing, want het reguliere melden is volstrekt inadequaat gebleken. Lees het hele document via deze link.

Overigens zijn de containers vanochtend geleegd, na anderhalve week lang meldingen te hebben gemaakt. Waak er voor dat je de klep niet onbedoeld blokkeert door een te grote zak of object te plaatsen. Stort desnoods een deel van je volle zak over in een twee zak zodat het wel past. Snijd kartonnen dozen klein zodat ze plat in de container passen, prop ze niet door de klep, dan blijft de doos hangen. Als we elkaar helpen halen we hopelijk zonder vroegtijdig volle containers het volgende ophaalmoment. Laten we allemaal in elk geval ons deel doen, dat komt ook beter over naar de gemeente toe.

– Uw wooncommissie

Afspraken Roteb 8 en 15 september

Oorspronkelijk bericht 2020-09-03
De wooncommissie heeft een afspraak gemaakt voor de Roteb (Stadsbeheer), op  dinsdag 8 september en dinsdag 15 september. Aanbiedplaats is aan de kant van de Engelbrechtweg, ter hoogte van no.300. Let er op geen spullen aan te bieden die Stadsbeheer niet meeneemt, zoals verf, autobanden e.d. Plaats de spullen in een leeg parkeervak, of op niet hinderlijke wijze op de stoep. Plaats de spullen pas op de ochtend zelf op de ophaallocatie.

Heaters

Update 2020-07-21
De aannemer (Beers elektrotechniek) is op locatie geweest. Overeengekomen is dat de drie defecte knoppen vervangen worden, dat alle knoppen omgedraaid worden om inlekken te voorkomen en dat de heaters direct op de starters aangesloten worden. De verwachte opleverdatum is de eerste week van september.

Update 2020-07-19
Er staat op woensdag 21 juli een afspraak gepland met de aannemer om afspraken te maken over aanpak van het probleem.

Oorspronkelijk bericht 2020-07-01
Voor de terrasverwarming zijn diverse testbedrijven uitgevoerd onder toezicht van het beheer. Zodoende hebben de verwarmers sporadisch aan gestaan. De terrasverwarming is sinds het moment van oplevering door de aannemer, aan technische problemen onderhevig geweest. Soms werken de startknoppen van een bijbehorende verwarmer geheel niet, soms blijven ze stroom leveren wanneer uitgeschakeld, een enkele knop werkt helemaal niet. Deze mankementen zijn onverwijld gemeld. De aannemer heeft reeds een reparatie uitgevoerd, dit heeft de problemen echter niet verholpen. Er vind nog overleg plaats tussen de wooncommissie, Stadswonen (als gelijkwaardige co-financier van het project) en de aannemer. Het is nog niet bekend welke herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn en op welke termijn deze gaan worden uitgevoerd. De wooncommissie dringt uiteraard aan op een zo snel mogelijke uitvoering. Tot nader bericht zijn de verwarmers niet beschikbaar voor gebruik.

Dakrenovatie

Er is een aparte pagina ingericht voor het onderwerp dakrenovatie, klik daarvoor hier.

Corona-virus - (NL / ENG)

Klik hier voor informatie over de maatregelen van de wooncommissie in verband met het corona-virus. Laatste update: 2020-07-21.
Click here for information about the measures taken by the residential committee and Stadswonen against the spread of the corona-virus. Last updated: 2020-07-21.

Overig

Geen mededelingen.