De Snor beschikt over twee voor alle bewoners toegankelijke dakterrassen. Op gebruik van de dakterrassen zijn bepalingen uit het woonreglement van toepassing.