Afval

Op deze pagina vindt u informatie over de voorzieningen voor huisvuil en grofvuil.

Huisvuil

Huisvuil kan gescheiden gedeponeerd worden in de vier containers tegenover de oprit nabij de entree van huisnummers 100-124. De containers zijn eigendom van en worden geleegd door de gemeente Rotterdam. De gemeente staat niet toe dat huisvuil wordt naast geplaatst wanneer de container vol zit of geblokkeerd is. Ook het naast plaatsen van grofvuil is verboden, zelfs wanneer hiervoor een afspraak is gemaakt bij de vuilophaaldienst van de gemeente Rotterdam. Grofvuil dient aan de straat geplaatst te worden, zodanig dat dit geen hinder veroorzaakt en nooit op de stalen plateaus van de huisvuilcontainers. Dit omdat deze containers bij het legen opgetild worden en naast geplaatst grofvuil dit optillen onmogelijk maakt. Overtreders riskeren een bestuurlijke dwangsom van de gemeente ter hoogte van EUR 125,00 (2019).

Afvalkalender

Via deze link kan men de kote termijn data vinden waarop de ondergrondse afvalcontainers worden geleegd.

Grofvuil

Voor het laten ophalen van grofvuil, zoals meubels en defecte apparaten, kan gratis een afspraak worden gemaakt met vuilophaaldienst van de gemeente Rotterdam (in de volksmond nog wel bekend als ‘Roteb’). Klik hier om een afspraak te plannen.