Coronavirus

English
For English click here.

Update 9 februari 2021
De persconferentie van de rijksoverheid op dinsdag 8 februari 2021 heeft geen aanleiding gegeven tot wijziging van de maatregelen door de wooncommissie.
Einde update

Klik hieronder op een onderwerp om de informatie te bekijken.

Algemeen

Beste bewoners,

Wegens de uitbraak van het corona-virus (SARS-CoV-II) gelden bijzondere maatregelen.

  • Klik hier voor de informatiepagina van Stadswonen.
  • Klik hier voor de informatiepagina van de Rijksoverheid.

De maatregelen die de wooncommissie neemt zijn de volgende. Deze zijn van kracht voor onbepaalde tijd.

Sociale zaken (sleutels, oprit, verhuur etc.)

  • Er worden sinds 6 juli weer bezichtigingen van woningen gehouden.
  • Er worden geen eerste of tweede sleutels van woningen meer uitgegeven door de wooncommissie. Neem daarvoor contact op met Stadswonen.
  • Spreekuren worden niet meer gehouden. Wel zijn de beheerders zoals gewoonlijk bereikbaar via de mail en wordt gestreefd naar een reactietermijn van 3 werkdagen.
  • Neem voor de mogelijkheden (geen garantie) rondom het uitlenen van een sleutel van de hekken bij de oprit contact met ons op via mail. Mail minimaal 3 werkdagen van tevoren je verzoek.
  • De gemeenschappelijke huiskamer, de bar, wordt niet verhuurd.
  • Er worden geen barbecues verhuurd.

Reparaties

Sinds 6 juli kunnen ook niet-spoedeisende verzoeken weer bij Stadswonen worden ingediend. Het bericht daarover is naar alle bewoners gemaild. Het  bericht kan ook hier worden gelezen en gedownload. Lees en download hier de bijbehorende werkinstructie voor bezoekende aannemers.

Ook de werkzaamheden van de inpandige technische dienst zijn per 6 juli weer opgestart. Bij de uitvoering van reparatieverzoeken is het volgende protocol van kracht in verband met het coronavirus.

Coronaprotocol techinsche dienst
1. Om de leden van onze technische dienst (TD’ers) te beschermen willen we u vragen om de woning in uw afwezigheid te mogen bezoeken om de reparatie uit te voeren. Wij kunnen de woning betreden met behulp van de loper. U kunt daarvoor toestemming geven in een reactie op de mail die u van de TD heeft ontvangen om een afspraak te maken. Deze praktijk kenden wij in het verleden ook al, voor wanneer bewoners niet aanwezig konden zijn bij een reparatie.

2.Wenst u geen toestemming te geven dan vragen we u om vooraf de woning goed te ventileren. U dient te allen tijde 1,5 meter afstand te houden tot de TD’er.

3. Wanneer u verkoudheidsverschijnselen heeft dient u af te zien van het reparatieverzoek, ook wanneer u zelf niet aanwezig zou zijn. Voor strikt spoedeisende zaken dient u Stadswonen te benaderen.

4. De TD’er kan naar eigen inzicht beslissen om een opdracht niet uit te voeren wanneer deze oordeelt dat deze een te groot risico loopt. Het beheer treedt dan met u in overleg.

Onderdelen (lampen, douchekoppen, etc.)

Heb je een vervangende lamp of douchekop nodig, vul dan het formulier voor reparatieverzoeken in op deze pagina. Als het onderdeel niet door de brievenbus past wordt het op de postbussen in de entreehal van nummer 300-414 klaargelegd o.v.v. het huisnummer. Het beschikbaar stellen van de onderdelen zal zoveel mogelijk op maandag en donderdag gebeuren, maar deze tijdstippen worden niet gegarandeerd. U wordt hierover persoonlijk via e-mail geïnformeerd.

Jaarlijkse acties

De eerder per brief en mail gecommuniceerde data voor de hygiënecontrole en bewonersvergadering liggen binnen de periode van de maatregelen en zijn komen te vervallen. De eerdere aangekondigde fietsen- en opruimactie van 19 april is opgeschort en verplaatst naar zondag 19 juli, hierover hebben alle bewoners een brief ontvangen. Die brief is hier te lezen en downloaden. Ook zijn posters opgehangen in alle entree-hallen.