Coronavirus

English
For English click here.

Update 21 juli 2020
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van de versoepeling van de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus op 1 juli en op basis van gewijzigd beleid van Stadswonen en het beheer. De belangrijkste informatie is het volgende. De hygiënecontrole vindt mogelijk later dit jaar plaats, de fietsenactie gaat wel door. Niet-spoedeisende reparaties worden weer opgepakt. Spreekuren en de barverhuur blijven opgeschort.
Einde update

Klik hieronder op een onderwerp om de informatie te bekijken.

Algemeen

Beste bewoners,

Wegens de uitbraak van het corona-virus (SARS-CoV-II) gelden bijzondere maatregelen.

  • Klik hier voor de informatiepagina van Stadswonen.
  • Klik hier voor de informatiepagina van de Rijksoverheid.

De maatregelen die de wooncommissie neemt zijn de volgende. Deze zijn van kracht voor onbepaalde tijd.

Sociale zaken

  • Er worden sinds 6 juli weer bezichtigingen van woningen gehouden.
  • Er worden geen eerste of tweede sleutels van woningen meer uitgegeven door de wooncommissie. Neem daarvoor contact op met Stadswonen.
  • Spreekuren worden niet meer gehouden. Wel zijn de beheerders zoals gewoonlijk bereikbaar via de mail en wordt gestreefd naar een reactietermijn van 3 werkdagen.
  • Neem voor de mogelijkheden (geen garantie) rondom het uitlenen van een sleutel van de hekken bij de oprit contact met ons op via mail. Mail minimaal 3 werkdagen van tevoren je verzoek.
  • De gemeenschappelijke huiskamer, de bar, wordt niet verhuurd.
  • Er worden geen barbecues verhuurd.

Reparaties

Sinds 6 juli kunnen ook niet-spoedeisende verzoeken weer bij Stadswonen worden ingediend. Het bericht daarover is naar alle bewoners gemaild. Het  bericht kan ook hier worden gelezen en gedownload. Lees en download hier de bijbehorende werkinstructie voor bezoekende aannemers.

Ook de werkzaamheden van de inpandige technische dienst zijn per 6 juli weer opgestart. Bij de uitvoering van reparatieverzoeken is het volgende protocol van kracht in verband met het coronavirus.

Coronaprotocol techinsche dienst
1. Om de leden van onze technische dienst (TD’ers) te beschermen willen we u vragen om de woning in uw afwezigheid te mogen bezoeken om de reparatie uit te voeren. Wij kunnen de woning betreden met behulp van de loper. U kunt daarvoor toestemming geven in een reactie op de mail die u van de TD heeft ontvangen om een afspraak te maken. Deze praktijk kenden wij in het verleden ook al, voor wanneer bewoners niet aanwezig konden zijn bij een reparatie.

2.Wenst u geen toestemming te geven dan vragen we u om vooraf de woning goed te ventileren. U dient te allen tijde 1,5 meter afstand te houden tot de TD’er.

3. Wanneer u verkoudheidsverschijnselen heeft dient u af te zien van het reparatieverzoek, ook wanneer u zelf niet aanwezig zou zijn. Voor strikt spoedeisende zaken dient u Stadswonen te benaderen.

4. De TD’er kan naar eigen inzicht beslissen om een opdracht niet uit te voeren wanneer deze oordeelt dat deze een te groot risico loopt. Het beheer treedt dan met u in overleg.

Onderdelen (lampen, douchekoppen, etc.)

Heb je een vervangende lamp of douchekop nodig, stuur dan een mail naar ab@desnor.nl en het onderdeel wordt in de brievenbus gedaan. Als het onderdeel niet door de brievenbus past wordt het op de postbussen in de entreehal van nummer 300-414 klaargelegd o.v.v. het huisnummer. Het beschikbaar stellen van de onderdelen zal zoveel mogelijk op maandag en donderdag gebeuren, maar deze tijdstippen worden niet gegarandeerd. U wordt hierover persoonlijk via e-mail geïnformeerd.

Jaarlijkse acties

De eerder per brief en mail gecommuniceerde data voor de hygiënecontrole en bewonersvergadering liggen binnen de periode van de maatregelen en zijn komen te vervallen. De eerdere aangekondigde fietsen- en opruimactie van 19 april is opgeschort en verplaatst naar zondag 19 juli, hierover hebben alle bewoners een brief ontvangen. Die brief is hier te lezen en downloaden. Ook zijn posters opgehangen in alle entree-hallen.

Fiets in beslag genomen

Er rust een bewaarplicht op de fietsen die bij de fietsenactie van zondag 19 juli 2020 in beslag zijn genomen. Dit betekent dat de wooncommissie de verwijderde fietsen gedurende acht weken zal bewaren. Dit houdt in dat de fietsen na 13 september niet meer opgehaald kunnen worden. Niet opgehaalde fietsen worden na 13 september geschonken aan een stichting. Fietswrakken worden meteen na 19 juli afgevoerd en kunnen niet worden opgehaald. Als uw fiets is verwijderd omdat er geen sticker (op het stuur) op zat, dan kunt die wekelijks op donderdag tussen 19.30-20.00 op afspraak, op vertoon van een passende sleutel en tegen betaling van EUR 10,00 uw fiets ophalen. Dit is een administratieve heffing, geen boete. Met deze actie worden geen boetes opgelegd, de heffing is een coulanceregeling. De betaling kan alleen per PIN (geen credit cards) voldaan worden.

Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het maken van een afspraak verplicht. Dit om de drukte te kunnen voorspellen en spreiden. Er zijn om dezelfde reden nog altijd geen spreekuren, welke normaal gesproken werden gebruikt voor het ophalen van verwijderde fietsen. Leden van de wooncommissie zullen u in de buitenlucht ontvangen op de locatie waar de fietsen zijn verzameld. Met markeringen zullen vakken gemaakt worden waar u op de voorgeschreven onderlinge afstand kunt wachten. Voor de afspraak-regel geldt een zero tolerance-beleid. Zonder afspraak is afhalen niet mogelijk. Dit om te voorkomen dat het toch te druk wordt. Voor een afspraak kunt mailen naar beheerder@desnor.nl.