Actueel

Op deze pagina tonen we alle essentiële informatie, zoals actuele verstoringen en aankondigingen van onderhoud. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

Belangrijk

Renovatie ketelhuis 2 (100-124) in kwartaal 4 2020

Oorspronkelijk bericht 2020-10-19
Ketelbeheerder Unica is voornemens om in kwartaal 4 van 2020 ketelhuis 2 te renoveren. Dat ketelhuis voorziet de woningen 100-124 van CV-water en tapwater. Het ketelhuis is ruim opgezet, waardoor de nieuwe installatie geplaatst kan worden voordat de oude uit bedrijf wordt genomen. Eventuele onderbreking van de warmwatervoorziening zal daardoor beperkt zijn, aldus Unica.

Stremming verbindingspad Engelbrechtweg-scooterstalling

Oorspronkelijk bericht 2020-10-15
Een bewoner postte hier iets eerder vanavond al over in de Facebook-groep. De situatie met het pad vanaf de weg naar de scooterstalling. Hier liggen al geruime tijd tegels los. Dit is precies een maand geleden gemeld aan de woningstichting en daarna nog herhaaldelijk opnieuw aangekaart.
De opdracht komt echter steeds maar niet aan bij de betreffende aannemer, of wordt simpelweg niet uitgevoerd. Vandaar dat we omwille van de veiligheid, om zwikken te voorkomen (wat een nare langdurige blessure kan geven) de verzakte tegels weggehaald en het ontstane gat gemarkeerd met waarschuwingstape. Het advies is om met fiets en scooter dit pad ofwel te mijden, ofwel om af te stappen. Toch hebben we als extra maatregel nu tijdelijk een ijzeren rooster over het gat geplaatst.
De wooncommissie is een op zichzelf staande partij ten opzichte van de woningstichting en heeft specifieke taken en bevoegdheden binnen de beheerstructuur. Onderhoud van het pad valt daar niet onder, wij signaleren alleen en communiceren met de woningstichting. Wij hebben vrijdag 16 oktober één van onze vaste overlegmomenten en zullen er opnieuw op aandringen dat dit zeer spoedig wordt aangepakt.
Dit bericht is ook op in de Facebook-groep geplaatst.

Afvalproblematiek

Update 2020-09-26
Onlangs zijn er in aanvulling op de vier eerder geplaatste tijdelijke containers, nog twee tijdelijke containers bijgeplaatst op dezelfde locatie.

Update 2020-09-08
De door de gemeente toegezegde vier tijdelijke restafvalcontainers zijn vandaag geplaatst. Ze zijn neergezet in een leeg parkeervak ter hoogte van ingang 5 en 6 (300-414, 418-552), aan de Engelbrechtweg. De tijdelijke containers blijven staan tot een locatie is gevonden en procedures zijn doorlopen, voor het plaatsen van permanente ondergrondse containers op een nog nader te bepalen locatie bij De Snor. Dat traject duurt, zoals eerder aangegeven, naar verwachting zes maanden.

Update 2020-09-07
De wooncommissie heeft nader bericht ontvangen van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. De gemeente erkent dat zij bij de berekening van het benodigde aantal containers is uitgegaan van een onjuist bewoner-aantal. Op korte termijn worden vier tijdelijke bovengrondse containers bijgeplaatst om de ergste problemen op te vangen. Tegelijk wordt een traject gestart om de mogelijkheid te onderzoeken tot het bijplaatsen van permanente ondergrondse containers. Dat is een langdurig bestuurlijk en technisch proces, waarbij bodemonderzoek plaatsvindt, diverse partijen betrokken zijn en diverse procedures doorlopen moeten worden. Dat traject duurt zes maanden.

Update 2020-09-01
De woordvoerders van de gemeenteraadspartijen die wij als wooncommissie hebben benaderd, dhr. Lammering (PvdA), van Schaik (Leefbaar Rotterdam) en Lansink (VVD) hebben gereageerd. De wethouder is door hen op de problemen aangesproken. Van dhr. Lansink en Lammering hebben wij begrepen dat de gemeente bij berekening van de capaciteit een fout heeft gemaakt en dat hierover door de gemeente nog nader contact zal worden opgenomen met de wooncommissie.

Oorspronkelijk bericht 2020-08-28
Beste bewoner,

We zijn het zat. De afvalproblematiek loopt de spuigaten uit en moet opgelost worden. De problematiek bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder ook gedrag van sommige (wijk)bewoners – waaronder het niet klein maken van karton of het blokkeren en geblokkeerd laten van de containerklep. Echter, een groot onderdeel van het probleem is ook de beperkte capaciteit van de containers en de lage ophaalfrequentie. We hebben onze noodkreet in een document gegoten en verzonden naar diverse woordvoerders van de partijen in de gemeenteraad voor het onderwerp buitenruimte. Ook hebben we diverse lijnen lopen via Stadswonen. We hopen met deze noodkreet versnelling te krijgen in een oplossing, want het reguliere melden is volstrekt inadequaat gebleken. Lees het hele document via deze link.

Overigens zijn de containers vanochtend geleegd, na anderhalve week lang meldingen te hebben gemaakt. Waak er voor dat je de klep niet onbedoeld blokkeert door een te grote zak of object te plaatsen. Stort desnoods een deel van je volle zak over in een twee zak zodat het wel past. Snijd kartonnen dozen klein zodat ze plat in de container passen, prop ze niet door de klep, dan blijft de doos hangen. Als we elkaar helpen halen we hopelijk zonder vroegtijdig volle containers het volgende ophaalmoment. Laten we allemaal in elk geval ons deel doen, dat komt ook beter over naar de gemeente toe.

– Uw wooncommissie

Heaters

Update 2020-10-19
De aannemer (Beers elektrotechniek) heeft de werkzaamheden in de laatste week van september verplaatst naar woensdag 7 oktober. Na het uitvoeren op die dag zijn er opnieuw gebreken geconstateerd. De wooncommissie en de woningstichting hebben dit project samen opgezet, waarbij de kosten zijn gedeeld en de woningstichting formeel opdrachtgever is van de aannemer. Vandaar dat het aansprakelijk houden van de aannemer via de woningstichting verloopt. De wooncommissie is daarover met de woningstichting in overleg.

Update 2020-07-21
De aannemer (Beers elektrotechniek) is op locatie geweest. Overeengekomen is dat de drie defecte knoppen vervangen worden, dat alle knoppen omgedraaid worden om inlekken te voorkomen en dat de heaters direct op de starters aangesloten worden. De verwachte opleverdatum is de eerste week van september.

Update 2020-07-19
Er staat op woensdag 21 juli een afspraak gepland met de aannemer om afspraken te maken over aanpak van het probleem.

Oorspronkelijk bericht 2020-07-01
Voor de terrasverwarming zijn diverse testbedrijven uitgevoerd onder toezicht van het beheer. Zodoende hebben de verwarmers sporadisch aan gestaan. De terrasverwarming is sinds het moment van oplevering door de aannemer, aan technische problemen onderhevig geweest. Soms werken de startknoppen van een bijbehorende verwarmer geheel niet, soms blijven ze stroom leveren wanneer uitgeschakeld, een enkele knop werkt helemaal niet. Deze mankementen zijn onverwijld gemeld. De aannemer heeft reeds een reparatie uitgevoerd, dit heeft de problemen echter niet verholpen. Er vind nog overleg plaats tussen de wooncommissie, Stadswonen (als gelijkwaardige co-financier van het project) en de aannemer. Het is nog niet bekend welke herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn en op welke termijn deze gaan worden uitgevoerd. De wooncommissie dringt uiteraard aan op een zo snel mogelijke uitvoering. Tot nader bericht zijn de verwarmers niet beschikbaar voor gebruik.

Dakrenovatie

Er is een aparte pagina ingericht voor het onderwerp dakrenovatie, klik daarvoor hier.

Corona-virus - (NL / ENG)

Klik hier voor informatie over de maatregelen van de wooncommissie in verband met het corona-virus. Laatste update: 2020-07-21.
Click here for information about the measures taken by the residential committee and Stadswonen against the spread of the corona-virus. Last updated: 2020-07-21.

Overig

Geen mededelingen.