Woonregels

Onder deze sectie van de website worden alle regels, regelingen en reglementen gepubliceerd die van toepassing zijn op huurder, gasten en andere gebruikers van woongebouw ‘De Snor’.

Elke huurder is met de ondertekening van diens contract akkoord gegaan met de algemene verhuurvoorwaarden van Stadswonen. Onderdeel van die voorwaarden is het beheerreglement, waaruit het woonreglement voortvloeit dat door de wooncommissie is vastgesteld. Elke huurder dient zich daarom aan de bepalingen in dit woonreglement te houden. Overtreding van het reglement kan bestraft worden met een boete. De hoogte van de boete wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex en bedraagt in 2019 EUR 31,00. De meest actuele versie van het woonreglement is te allen tijde op deze website te raadplegen en in te zien tijdens de reguliere spreekuren. Klik hieronder om het actuele woonreglement te downloaden.