Op deze pagina vindt u het archief van de pagina ‘actueel’.

 

Belangrijk

Droger 4, wasruimte 1, defect
Update, 2020-02-12, 10.13
Het apparaat is gerepareerd.

Origineel bericht, 2020-02-06, 22.16
De droger met nummer 4 (de linker droger in wasruimte 1 bij no.422-556) is defect. Gebruik deze droger niet. De droger is als defect aangeduid op wasrooster.nl. Miele is ingelicht, er wordt gewerkt aan een oplossing.

2020-01-20 – Overlast december

Beste bewoners,

De wooncommissie heeft geconstateerd dat de maand december onrustig is verlopen. We kregen veel meldingen van geluidsoverlast, waarbij in enkele gevallen zelfs de politie ter plaatse moest komen om de rust te herstellen. Natuurlijk houden we allemaal van gezelligheid, maar door rekening met elkaar te houden kunnen we overlast en onenigheid met elkaar makkelijk voorkomen. We begrijpen enerzijds dat men graag een feestje geeft in het weekend. Anderzijds zijn er ook genoeg (studerende) bewoners die hun bijbaan in het weekend hebben en daarvoor vroeg op moeten staan. Hun belang bij een goede nachtrust weegt zwaarder dan het belang van een feestje, tot 22.00 kan dat hier, op vrijdag en zaterdag in de bar zelfs tot middernacht, voor daarna zijn er genoeg gelegenheden in het nabije stadscentrum. Daarom herinneren we graag alle bewoners aan de stilte-uren die gelden voor alle panden van Stadswonen: 22.00-08.00, ook in het weekend. Mocht je als bewoner toch geluidsoverlast ervaren tijdens de stilte-uren, aarzel dan niet om gebruik te maken van het noodnummer (010 8200 338) of het nummer van de politie (0900 88 44). Ook als het een activiteit van de wooncommissie betreft, het is namelijk ook voor ons soms moeilijk te peilen wanneer geluid de norm passeert (met name wat betreft soms luide gesprekken van bezoekers). Het is voor de wooncommissie zeer lastig om te handhaven op geluidsoverlast als de meldingen pas achteraf worden gedaan. Geluidsoverlast tijdens de stilte-uren door onze eigen borrels of door aannemers kunnen tevens via het noodnummer gemeld worden zodat wij rekening kunnen houden met alle bewoners.

Daarnaast is een toename van het aantal naastplaatsingen van karton, overig huisvuil en grofvuil geconstateerd. Er zijn meerdere meldingen gemaakt bij de gemeente Rotterdam en Stadswonen. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners meldingen blijven maken via de BuitenBeterApp zodat de frequentie van vuilophaal hopelijk verhoogd wordt. Ook als de containers vol zitten, is het niet toegestaan om vuilnis naast te plaatsen. Grofvuil naast de containers plaatsen is altijd verboden. Doe dit op een niet hinderlijke wijze aan de stoep, alleen na een afspraak met de Roteb (de dienst van Stadsbeheer die grofvuil gratis ophaalt) en alleen op de avond voor de dag van de afspraak met de Roteb. De gemeente schroomt er namelijk onderwijl niet voor om boetes te blijven schrijven voor het naast plaatsen, het boetebedrag is EUR 125,00 en wordt verhoogd bij herhaling.

De wooncommissie stelt samen met Stadswonen en indien nodig handhaving en politie, alles in het werk om de leefbaarheid van het pand op peil te houden.

Met vriendelijke groet,

De wooncommissie
Woongebouw de Snor

2020-01-16 Spreekuur afgelast
Door omstandigheden zal er op donderdag 16 januari geen spreekuur zijn. Het eerstvolgende spreekuur is op maandag 20 januari.

2020-01-06 – Volle containers

Update 2020-01-06 21.22
De containers zijn vandaag geleegd. De klep van de rechter container klemt, hij kan wel open, maar daarvoor moet enigszins kracht worden uitgeoefend. Houdt er tevens rekening mee dat de containers nu snel weer vol zullen geraken, door opgespaard vuilnis van de afgelopen twee weken. Blijf volle of geblokkeerde containers vooral bij de gemeente melden.

Origineel bericht

Het beheer heeft geconstateerd dat de vuilcontainers al enige tijd vol zijn. Er zijn meerdere meldingen gemaakt bij de gemeente Rotterdam en Stadswonen. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners meldingen blijven maken via de BuitenBeterApp zodat de de frequentie van vuilnis ophalen verhoogd wordt. Ondanks dat de containers vol zitten, is het niet toegestaan om vuilnis naast te plaatsen. De wooncommissie en Stadswonen stellen alles in het werk om het ophalen te verbeteren, in de tussentijd zal helaas uitgeweken moeten worden naar containers op andere locaties.Via deze link kunt u bekijken waar de dichtstbijzijnde ondergrondse container staat. De gemeente schroomt er onderwijl niet voor om boetes te blijven schrijven voor het naast plaatsen, het boetebedrag is EUR 125,00.

2019-12-18 – Defecte voordeur 422-552

Update 2020-01-16, 11.57
Op woensdag 15 januari is het slot gerepareerd door de aannemer.

Origineel bericht
Door slijtage werkt de cilinder van de entreehal voor nummers 422-522 soms niet. De zij-ingang in de scooterstalling kan gebruikt worden. Er is reeds een opdracht aan de aannemer gegeven om hiervoor een reparatie uit te voeren. Zodra die reparatie is uitgevoerd wordt dat hier medegedeeld.

2019-12-18 – Geen spreekuur donderdag 26 en maandag 30 december
Op donderdag 26 en maandag 30 december 2019 zal er in verband met de feestdagen geen spreekuur worden gehouden.

2019-11-20 – Storing TV
Update 2019-11-20 16.32
De storing is verholpen. Ervaart u nog problemen, laat dit ons dan direct weten.

Origineel bericht
Er is pandbreed een storing van het tv-signaal. Dit is bij Ziggo niet bekend. Het probleem is doorgegeven aan de contractbeheerder Ziggo bij Stadswonen. Zodra er meer informatie bekend is wordt die hier gepubliceerd.

 

2019-11-19 – Warm water
We ontvangen meldingen van problemen met warm water. Als u dit ook ervaart kunt u mailen naar ab@desnor.nl. Vermeld ook uw huisnummer, dat versnelt het vaststellen van de oorzaak. Vermeld alstublieft ook een omschrijving van het probleem, bijvoorbeeld dat u geheel geen warm water heeft, of dat het water pas na minuten warm wordt. Uw meldingen worden doorgegeven aan de ketelbeheerder.

 

2019-11-07 – Internet
Update: 2019-12-16, 16.33
De problemen doen zich niet meer voor, de zaak is gesloten.

Update: 2019-11-07, 16.09
De reactie van Kennisglas is dat dit probleem reeds bekend was en onderzocht wordt, maar dat nog geen oorzaak is gevonden. Men houdt ons op de hoogte. Wij hebben daarop vragen gesteld over de concrete onderzoekstappen en verwante termijnen, die nu worden genomen.

Update: 2019-11-07, 12.05
Wij verzoeken alle bewoners die sinds vrijdag 1 november traag internet ervaren, om een mail te sturen met alle tijdstippen waarop dit zich voordoet en in de onderwerpregel “internet” + huisnummer te vermelden. De mail kan gezonden worden naar ab@desnor.nl. Wij bundelen de informatie en geven dit door aan Stadswonen. Wij verzoeken iedereen die deze problemen ervaart ook om de eigen router te herstarten, om uit te sluiten dat het aan apparatuur van u als bewoner zelf ligt.

Origineel bericht
Afgelopen vrijdag 1 november was er een tijdelijke internetstoring in de centrale voorziening van Kennisglas (het glasvezelnetwerk dat ons pand met het internet verbindt). Na het aanvankelijk verhelpen van deze storing wordt er echter nog steeds flink lagere internetsnelheid gemeld door bewoners. Hierover heeft de wooncommissie contact met Stadswonen. Updates zullen hier worden vermeld.

 

2019-11-05 – Storing wasmachine (verholpen)
Update: 2019-11-07, 10.48
De storing is verholpen.

Update: 2019-11-06, 14:01
Momenteel is wasmachine 1 in wasruimte (de grote wasruimte, op no.418) defect. De storing is gemeld bij Miele, er wordt op donderdag 7 november een reparatie uitgevoerd.

 

2019-11-01 – Brief 
Vandaag vrijdag 1 november 2019, is bij alle bewoners een set brieven bezorgd. Het betreft informatie over het nieuwe woonreglement, communicatie tussen de wooncommissie en bewoners en de aanstaande borrel op 22 november. Lees de volledige tekst van deze brieven hier.

 

 

Overig

2019-11-01 – Borrel 22 november
Op vrijdag 22 november a.s. organiseert de wooncommissie een gezellige borrel in de huiskamer op no.420. We zijn driftig op zoek naar wooncommissie-leden, kom vooral langs als je hier interesse in hebt, of gewoon om je medebewoners beter te leren kennen.

2019-01-17 – Nieuwjaarsborrel
Op vrijdag 17 januari 2020 organiseert de wooncommissie een gezellige borrel, details over exacte locatie in het pand e.d. volgen later.