Archief

Op deze pagina vindt u het archief van de pagina ‘actueel’.

Archief – Belangrijk

Mogelijk fietsendieven actief
Oorspronkelijk bericht 2020-09-09
N.a.v. een tip van een bewoner zijn met behulp van videosurveillance zijn vandaag twee mogelijke fietsendieven gesignaleerd. Het gaat om twee manen van 30-35 jaar. Eén man draagt een lichtgrijze jas en heeft bruin of blond haar. De andere man draagt een donker-oranje of bruinige jas en heeft zwart/donkerbruin haar. Beide mannen hebben een blanke huidskleur en zijn ongeveer 1,75 meter. Beide mannen zijn gezien op een fiets. Ze splitsen zich regelmatig op, vermoedelijk om minder op te vallen. De mannen waren bij diverse opstelplaatsen voor fietsen aan het kijken, waaronder de in beslag genomen fietsen maar ook bij de buiten-stallingen.

Wees alert. Ziet u een verdachte situatie bel dan altijd direct 112. We raden iedereen aan om de inpandige stallingen te gebruiken om uw fiets op te slaan. Iedere bewoner kan met diens huissleutel een specifieke stalling openen. De personen die een in beslag genomen fiets nog niet hebben opgehaald en voor aanstaande donderdag een afspraak hadden gemaakt om deze op te halen, worden benaderd om dit vandaag nog te doen. De politie is op de hoogte gesteld, maar kan uiteraard geen bewaking bieden en pas optreden als zich daadwerkelijk een verdachte situatie voordoet.

Verstoring warmwatervoorziening blok 6 (422-552)(verholpen)
Update 2020-09-28
Omstreeks 15.00 heeft de wooncommissie bericht gekregen van de ketelbeheerder dat ook het verwarmingswater weer geleverd wordt. Het kan enige tijd duren voordat alle leidingen weer op temperatuur zijn. Mochten er na 20.00 vandaag nog steeds problemen zijn met het verwarmingswater (of opnieuw met het tapwater) laat dat dan weten via onze website https://www.desnor.nl/reparaties/#woning. Wij schakelen dan de spoeddienst in.

Komende week vindt nader onderhoud plaats om de laatste defecte ketel weer in bedrijf te kunnen stellen. Indien daardoor hinder kan optreden zal Stadswonen daarover informatie verstrekken.

Oorspronkelijk bericht 2020-09-27
Op zaterdag 26 september is een verstoring ontstaan aan de warmwatervoorziening in bouwblok 6 (de woningen 422-552). Twee van de drie ketels in het betreffende ketelhuis blijken defect te zijn. De storingsmonteur van ketelbeheerder Unica heeft door klepverstelling de verhouding tapwater/verwarmingswater bijgesteld zodat de resterende ketel voldoende capaciteit zou hebben om tenminste het tapwater (bestemd voor kranen en douches) op temperatuur te houden. Dat is helaas onvoldoende gebleken waardoor vandaag (zondag 27 september) opnieuw een verstoring optrad. Na tussenkomst van het technisch beheer (onderdeel van de wooncommissie) zijn daarom nu de pompen voor het verwarmingswater geheel uitgeschakeld zodat de resterende ketel alleen het tapwater hoeft te verwarmen. Bij tijd van schrijven is uitstroomtemperatuur reeds gestegen van 39 naar 59 graden (normniveau is 60-70). Dit is een tijdelijke situatie, op maandag 28 september wordt tenminste één van de twee defecte ketels gerepareerd, zodat ook het verwarmingswater weer geleverd kan worden. Zodra de voorziening hersteld is publiceren we dat hier en in de facebookgroep.

We roepen u op om tot en met 20.00 op maandag 28 september geen meldingen te maken van een niet werkende verwarming in woningen tussen 422-552. Treedt opnieuw een verstoring op aan het tapwater laat dit dan uiteraard wel weten via onze website: https://www.desnor.nl/reparaties/#woning.

Maatregel wasruimten
Oorspronkelijk bericht 2020-09-14
Vandaag zijn de afvalbakken in de wasruimten in de muur verankerd. Deze maatregel is getroffen om regelmatig misbruik van de afvalbakken tegen te gaan. De afvalbakken werden dikwijls gebruikt om deuren op te houden, waarbij deze ook onbeheerd werden achtergelaten. Het betreft algemene toegangsdeuren die tevens fungeren als brandvertragende deuren. Hetzelfde geldt voor de stoel die nog in wasruimte 2 aanwezig was, de stoel uit wasruimte 1 was reeds verwijderd. De stoelen werden amper gebruikt en er was een direct belang voor de (brand)veiligheid. Om de gebruikers van de wasruimten over het correct gebruik van de afvalbakken te informeren zijn borden opgehangen.

Afspraken Roteb 8 en 15 september
Oorspronkelijk bericht 2020-09-03
De wooncommissie heeft een afspraak gemaakt voor de Roteb (Stadsbeheer), op  dinsdag 8 september en dinsdag 15 september. Aanbiedplaats is aan de kant van de Engelbrechtweg, ter hoogte van no.300. Let er op geen spullen aan te bieden die Stadsbeheer niet meeneemt, zoals verf, autobanden e.d. Plaats de spullen in een leeg parkeervak, of op niet hinderlijke wijze op de stoep. Plaats de spullen pas op de ochtend zelf op de ophaallocatie.

Softwareprobleem wasrooster (verholpen)
Update 2020-09-08
Het probleem is verholpen.

Oorspronkelijk bericht 2020-09-06
Door een melding van een bewoner is een probleem met het wasrooster onder onze aandacht gebracht. Het probleem geldt alleen voor het rooster van de kleine wasruimte (wasruimte 2). Op het scherm en op de desktopversie van wasrooster.nl worden de reserveringen voor de uren tussen 12.00 en 00.00, niet meer weergegeven. Via de mobiele versie van wasrooster.nl is nog wel het volledige rooster te zien. De mobiele versie van de website is via deze link ook op pc’s te bekijken. De gemaakte reserveringen blijven geldig en dienen gerespecteerd te worden. Tegen tijdslot-piraterij kan worden opgetreden met een boete en onderbreking van het wasprogramma van de overtreder.

Het probleem is softwarematig en is door ons gemeld bij de partij die wasrooster.nl beheert. Voor nu hebben wij een mededeling opgehangen en het scherm uitgezet. Er wordt verwezen naar de mobiele versie van de website.

Gevaarlijke situatie container (verholpen)
Update 2020-09-08, 22.01
De piketdienst is langs geweest. Het blijkt dat de dienstdoende vuilnisman van eerder vanavond de stortklep te vroeg had geopend waardoor de inhoud in de sokkel terecht is gekomen. Ook daar is nu een tijdelijke container geplaatst. Woensdag 9 september wordt de sokkel gereinigd en de reguliere container terug geplaatst.

Oorspronkelijk bericht 2020-09-08
Let op! Vanavond is door de gemeentelijke vuilophaaldienst één van de restafvalcontainers niet correct terug geplaatst in de sokkel. De container steekt uit. Het is niet bekend of er valgevaar bestaat van de container. Blijf bij de container weg! De piketdienst van de gemeente is door ons via de meldkamer brandweer ingelicht en is aangestuurd om dit vanavond (8 september) nog te herstellen.

Volle containers (verholpen)
Update 2020-09-03
De containers zijn eveneens op 1 september weer geleegd, na diverse meldingen door bewoners en de wooncommissie.

Oorspronkelijk bericht 2020-09-01
De restafvalcontainers zijn op vrijdag 28 augustus geleegd. Bij tijd van schrijven (maandag 1 september) zijn ze alweer vol. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de containers twee weken vol hebben gezeten en in die tijd niet zijn geleegd, waardoor veel bewoners huisvuil hadden opgespaard. Er zijn inmiddels diverse meldingen gemaakt. Kijk voor updates over de structurele probleemaanpak die we proberen te bereiken, bij het onderwerp “afvalproblematiek” op deze pagina.

Defect droger 4, wasruimte 1 (verholpen)
Oorspronkelijk bericht 2020-09-01
Het defect aan de muntkast van droger 4 in wasruimte 1 (geconstateerd op vrijdag 2020-08-28) is verholpen.

Roteb-afspraak vrijdag 28 augustus
Oorspronkelijk bericht 2020-08-27
Wij hebben een Roteb-afspraak gemaakt voor vrijdag 28 augustus. Grofvuil kan bijgeplaatst worden in het parkeervak nabij het fietspad in het midden van het pand, zijde Engelbrechtweg.

Verstoring warmwatervoorziening ingang 6 (422-552)(verholpen)
Oorspronkelijk bericht 2020-08-27
Na een melding door een bewoner is onderzoek ingesteld naar verstoring van de warmwatervoorziening van het woonblok behorende bij ingang 6 (422-552). Alle woonblokken worden door een eigen gesloten systeem van warm water voorzien. De technisch beheerder heeft de ketelbeheerder ingeschakeld, die het probleem heeft vastgesteld en verholpen. De warmwatervoorziening zal zich tussen 13.30 en 17.00 volledig herstellen.

N.B. Er zijn ook diverse berichten op Facebook geplaatst over deze storing. We willen nogmaals benadrukken dat reparatieverzoeken en storingen via de officiële kanalen gemeld dienen te worden. Deze melding is opgepakt omdat één bewoner een verzoek heeft ingediend via de website. De reden dat Facebook niet voor communicatie gebruikt wordt is omdat alle meldingen via de website op één plek terecht komen die regelmatig gecontroleerd wordt, in tegenstelling tot de Facebookpagina.

Defect droger 5, wasruimte 1 (verholpen)
Update 2020-08-18
Door inspanning van de wooncommissie kon de monteur eerder langs komen. Het defect aan de droger is verholpen, de droger kan weer gereserveerd worden.

Update 2020-08-15
Droger 5 in wasruimte 1 is defect. Er zal niet eerder dan woensdag 19 augustus een monteur kunnen komen. Mogelijk moet het hele apparaat vervangen worden, dan zal de reparatie langer duren.

Oorspronkelijk bericht 2020-08-14
Er is een mogelijk defect aan droger 5 in wasruimte 1. Het apparaat is uitgeroosterd voor onderzoek.

Lekkage schacht ter hoogte van 264-288 (verholpen)
Update 2020-08-17
De lekkage is door de dakdekker verholpen.

Oorspronkelijk bericht 2020-08-17
N.a.v. een melding van een oplettende bewoner is de schacht tussen huisnummer 264 en 288 gecontroleerd, evenals het dak erboven. Daarbij is een klein lek geconstateerd aan de hemelwaterafvoer (regengoot). Dit loopt vanaf het dak door de schacht naar het riool. Er is op het dak een klein lek langs de randen van deze afvoer. Dat heeft zich geopenbaard door de hevige regenval van vandaag. Het lek houdt mogelijk verband met de dakwerkzaamheden. Het probleem is niet acuut, maar moet uiteraard wel worden opgelost. We hebben dit direct gemeld bij de dakdekker.

Defect ketelhuis 7 (ingang 7, 556-612)(verholpen)
Update 2020-08-12
Het defect is verholpen.

Oorspronkelijk bericht 2020-08-12
Het ketelhuis dat het bouwdeel behorende bij ingang 7 (huisnummers 556-612) van warm water voorziet is onderhevig aan een defect. Dit defect is in eerste instantie bij Stadswonen gemeld door een bewoner van dat woonblok. De melding is in behandeling en de monteur is in afwachting van materiaal – zoals u wellicht ook al op de Facebook-pagina heeft kunnen zien in het bericht van één van de bewoners. De daar genoemde planning voor het plaatsen op woensdagochtend 12 augustus is correct.

Prullenbakken ingang 4-5-6
Oorspronkelijk bericht 2020-08-10
De witte prullenbakken die bij ingang 4-5-6 (204-552) stonden zijn verwijderd. Dit omdat er reeds gele bakken hangen voor algemeen afval. Daarnaast werden ze dikwijls van hun plek gehaald en gebruikt om deuren te blokkeren, waardoor de bakken en deuren beschadigd raken. Ook werden dikwijls hele vuilniszakken in de bakken gedeponeerd, wat niet de bedoeling is. Bij de gele bakken is dat niet mogelijk. De wooncommissie onderzoekt of en in welke vorm eventuele extra bakken teruggeplaatst kunnen worden. Om met deze warme dagen de stankoverlast door rottende voedselresten te beperken zijn de bakken verwijderd vooruitlopend op dat onderzoek. Daarnaast roept de wooncommissie eenieder op om alleen droog afval in de gele bakken te werpen en voedselresten in de gemeentelijke afvalcontainers te deponeren.

Waterafsluiting woensdag 5 augustus
Oorspronkelijk bericht 2020-08-03
Op woensdag 5 augustus kan het water tijdelijk worden afgesloten tussen 12.00 en 15.00. De wasmachines hebben een eigen warmwatertoevoer. Deze toevoer heeft na een afsluiting tijd nodig om weer op gang te komen. Maak daarom tussen 12.00 en 17.00 geen gebruik van de wasmachines in de wasruimten. Dit om schade aan de machines en mislukte wasbeurten te voorkomen.

Tijdelijk parkeerverbod op maandag 3 en woensdag 5 augustus
Oorspronkelijk bericht 2020-08-03
Na een melding van een bewoner is aan het licht gekomen dat deze week een apart parkeerverbod geldt voor twee gedeelten van de parkeerstrook aan de Engelbrechtweg. Na rondbellen door de wooncommissie blijkt dat er twee sets borden staan (zie foto), die door twee verschillende bedrijven los van elkaar zijn geplaatst.

De borden die er al stonden zijn van Traffic Service Nederland, in opdracht van Cazdak (de dakdekker) en gelden tot en met december 2020, waarbij de afgeplakte/gedraaide borden niet gelden. De andere set borden, die waar het nu om gaat, zijn geplaatst in opdracht van De Enk Groen en Golf (zij plaatsen groenstroken op de reeds gerenoveerde dakdelen) door Markeer Traffic Service.

Zowel Cazdak als De Enk Groen en Golf werken in opdracht van Woonstad (het moederbedrijf van Stadswonen). De wooncommissie is niet van de aparte parkeerverboden op de hoogte gebracht.

Er is voor zover nu bekend bij de wooncommissie, één auto afgesleept, zie onderstaande foto. De eigenaar van deze auto kan voor het ophalen contact opnemen met de gemeente Rotterdam via telefoonnummer 14010, menukeuze 5 (buitenruimte). De kosten voor het afslepen staan op dit gedeelte van de website van de gemeente Rotterdam onder het kopje “wegslepen auto”.

De borden zoals die op onderstaande foto zijn van Markeer en gelden naast vandaag, ook op woensdag 5 augustus. Let goed op de plaatsing van deze borden om wegslepen te voorkomen.

Onderhoud wasruimten
Oorspronkelijk bericht 2020-07-27

Op dinsdagavond 28 juli wordt onderhoud gepleegd aan de wasmachines. De wasmachines zijn tussen 20.00 en 23.59 ingeroosterd onder no. 300 (het huisnummer van het kantoor van de wooncommissie). Als de werkzaamheden eerder klaar zijn zullen deze weer worden vrijgegeven op het wasrooster.

IJzeren matten
Oorspronkelijk bericht 2020-07-20
Op zondag zijn de ijzeren matten bij de portieken verwijderd.

Fietsenactie 
Oorspronkelijk bericht 2020-07-19
Op zondag 19 juli is de eerdere aangekondigde fietsenactie uitgevoerd. De actie wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van Stadswonen, om overlast door achtergelaten fietsen te beperken. Bij de actie zijn 50 fietsen in beslag genomen die niet waren voorzien van een sticker. Dit is vier minder dan in 2019. Vorig jaar zijn 10 fietsen opgehaald, het overige is gedoneerd aan een stichting. Kijk hier voor informatie over het ophalen van een in beslag genomen fiets. U komt uit op de informatiepagina over het coronavirus omdat de actie vanwege het coronavirus in afwijkende vorm wordt afgehandeld. Er is een aparte sectie over de fietsen aangemaakt op deze pagina.

Ventilatie woonblok 132-200 en 422-556
Kijk voor informatie over ventilatie en warmte-ontwikkeling in woonblokken 111-127 en 100-124 hier.

Update 2020-07-19
De ventilatoren zijn vervangen en de ventilatie werkt nu weer naar behoren. Wel komt er nog een noodzakelijke reiniging van alle ventilatiekanalen in het pand aan in 2020.

Update 2020-07-08
Op maandag 6 juli werd bekend dat de verwachte levertijd verder zou oplopen en dat de ventilatoren pas op 22 juli geplaatst konden worden. Door inspanning van de wooncommissie en van de vaste medewerker technisch beheer van Stadswonen voor ons pand, is dit moment vervroegd naar 15 juli.

Oorspronkelijk bericht 2020-07-01
Op dinsdag 9 juni is geconstateerd dat twee dakventilatoren defect zijn. Deze ventilatoren voorzien in de afzuiging van lucht uit badkamers en keukens. Het betreft ventilatoren die aangesloten zijn op de woonblokken 132-200 en 422-556. Gedeelten van deze woonblokken worden daardoor niet langer motorisch geventileerd. Elk woonblok beschikt over twee ventilatoren. De defecten zijn direct gemeld bij Stadswonen. De wooncommissie heeft continu in contact gestaan met Stadswonen. Stadswonen heeft op dinsdag 30 juni een bestelling geplaatst voor vervangende ventilatoren. Stadswonen heeft door administratieve problemen de bestelling niet eerder geplaatst. De verwachte levertijd is 14 dagen. De wooncommissie is in overleg met Stadswonen met als doel om deze levertijd te verkorten. Helaas zijn wij afhankelijk van Stadswonen en is Stadswonen (deels) afhankelijk van voorraden en levertijden van de leverancier. Verdere updates over dit dossier worden hier geplaatst. U kunt via MijnStadswonen of via onze website meldingen blijven maken over defecte ventilatie, per geval wordt bekeken of de twee bekende defecten oorzakelijk zijn, of dat een ander defect oorzakelijk is.

Ontruiming scooterstalling op zaterdag 4 juli

Oorspronkelijk bericht 2020-06-14
Op zondag 5 juli vinden werkzaamheden plaats aan de scooterstalling. Het gaat daarbij om de gedeelten van de stalling waar GEEN belijning aanwezig is. Scooters die binnen één van de twee belijnde vakken staan, kunnen blijven staan. Scooters die buiten de belijnde vakken staan dienen op zaterdag 4 juli uiterlijk om 23.59 verwijderd te zijn. Deze kunnen tijdelijk in de bestaande vakken of in een parkeervak langs het pand geplaatst worden. De werkzaamheden vinden overdag plaats op zondag 5 juli. De wooncommissie creëert twee nieuwe belijnde vakken, voorzien van beugels om de scooter aan vast te ketenen, waardoor de parkeerruimte wordt verdubbeld.

Stroomstoring 422-556
Oorspronkelijk bericht, 2020-05-03, 19.19
Er is een stroomstoring gaande meerdere woningen treft in het woonblok 422-556. De technisch beheerder heeft contact met de spoeddienst. De aanrijtijd van de monteur kan ofwel relatief laag zijn, ofwel enkele uren zijn. Daarover heeft de centrale geen informatie. U hoeft geen nieuwe meldingen te maken.

Onderhoud watervoorziening

Oorspronkelijk bericht 2020-04-29, 12.22
Gisteren en vandaag is op diverse momenten kortstondig de (warm)watervoorziening onderbroken. Dit heeft te maken met regulier onderhoud aan de ketelhuizen door ketelbeheerder Unica. Per abuis is dat door hen niet aan Stadswonen doorgeven en zodoende door Stadswonen niet aan ons. We betreuren dat we u daardoor niet tijdig hebben kunnen informeren. Vandaag, woensdag 29 april, zijn er werkzaamheden bij het blok van 422-556 en 132-200. Door de ligging van wasruimte 2 in dit laatste blok zijn de wasmachines daardoor mogelijk niet beschikbaar voor gebruik tot en met uiterlijk 16.30. Morgen, donderdag 30 april, zijn er werkzaamheden bij het blok van 300-414.

Ook is loodgietersbedrijf Verburg ter plaatse, zij zullen geen water afsluiten, mocht dit toch nodig zijn dan zullen wij en u geïnformeerd worden.

Muntkast wasmachine 2 gerepareerd
Update 2020-04-15
De muntkast is gerepareerd, de wasmachine kan weer gerepareerd worden.

Oorspronkelijk bericht 2020-04-14
De muntkast van wasmachine 2 in wasruimte 1 is defect. Naar verwachting wordt het defect op woensdag 15 april aan het einde van de middag verholpen.

2020-02-11 – Wasmachine 1, wasruimte 2 defect verholpen

Update, 2020-02-13, 16.39
Technisch beheer heeft het defect kunnen verhelpen. De wasmachine is weer beschikbaar.

Oorspronkelijk bericht 2020-02-11, 22.38
Wasmachine 1 in wasruimte 2 (nabij 132-200) is defect. Dit is gemeld bij Miele. Er wordt z.s.m. een reparatie uitgevoerd.

Droger 4, wasruimte 1, defect

Update 2020-02-12, 10.13
Het apparaat is gerepareerd.

Oorspronkelijk bericht 2020-02-06, 22.16
De droger met nummer 4 (de linker droger in wasruimte 1 bij no.422-556) is defect. Gebruik deze droger niet. De droger is als defect aangeduid op wasrooster.nl. Miele is ingelicht, er wordt gewerkt aan een oplossing.

Werkzaamheden elektricien

Update 2020-02-12, 10.13
De werkzaamheden worden vrijdag 14 februari hervat.

Update 2020-01-16, 11.59
De werkzaamheden worden niet eerder dan op 27 januari 2020 hervat. De terrasverwarmers zijn vrijwel volledig geïnstalleerd, er dienen alleen nog zogeheten ‘soft starters’ te worden aangesloten, de elektricien wacht nu op de levering daarvan. Na het plaatsen zal de verwarming in bedrijf worden gesteld.

Oorspronkelijk bericht 2019-12-20
In en rond de entreehal van nummers 422-552 en op de galerij van nummers 398-414/518-534 worden werkzaamheden verricht door de elektricien ten behoeve van het aanbrengen van terrasverwarming op het dakterras. Dit is een project van de wooncommissie. De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats op werkdagen tussen 08.00 en 17.00.

Overlast december
Oorspronkelijk bericht 2020-01-20
Beste bewoners,

De wooncommissie heeft geconstateerd dat de maand december onrustig is verlopen. We kregen veel meldingen van geluidsoverlast, waarbij in enkele gevallen zelfs de politie ter plaatse moest komen om de rust te herstellen. Natuurlijk houden we allemaal van gezelligheid, maar door rekening met elkaar te houden kunnen we overlast en onenigheid met elkaar makkelijk voorkomen. We begrijpen enerzijds dat men graag een feestje geeft in het weekend. Anderzijds zijn er ook genoeg (studerende) bewoners die hun bijbaan in het weekend hebben en daarvoor vroeg op moeten staan. Hun belang bij een goede nachtrust weegt zwaarder dan het belang van een feestje, tot 22.00 kan dat hier, op vrijdag en zaterdag in de bar zelfs tot middernacht, voor daarna zijn er genoeg gelegenheden in het nabije stadscentrum. Daarom herinneren we graag alle bewoners aan de stilte-uren die gelden voor alle panden van Stadswonen: 22.00-08.00, ook in het weekend. Mocht je als bewoner toch geluidsoverlast ervaren tijdens de stilte-uren, aarzel dan niet om gebruik te maken van het noodnummer (010 8200 338) of het nummer van de politie (0900 88 44). Ook als het een activiteit van de wooncommissie betreft, het is namelijk ook voor ons soms moeilijk te peilen wanneer geluid de norm passeert (met name wat betreft soms luide gesprekken van bezoekers). Het is voor de wooncommissie zeer lastig om te handhaven op geluidsoverlast als de meldingen pas achteraf worden gedaan. Geluidsoverlast tijdens de stilte-uren door onze eigen borrels of door aannemers kunnen tevens via het noodnummer gemeld worden zodat wij rekening kunnen houden met alle bewoners.

Daarnaast is een toename van het aantal naastplaatsingen van karton, overig huisvuil en grofvuil geconstateerd. Er zijn meerdere meldingen gemaakt bij de gemeente Rotterdam en Stadswonen. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners meldingen blijven maken via de BuitenBeterApp zodat de frequentie van vuilophaal hopelijk verhoogd wordt. Ook als de containers vol zitten, is het niet toegestaan om vuilnis naast te plaatsen. Grofvuil naast de containers plaatsen is altijd verboden. Doe dit op een niet hinderlijke wijze aan de stoep, alleen na een afspraak met de Roteb (de dienst van Stadsbeheer die grofvuil gratis ophaalt) en alleen op de avond voor de dag van de afspraak met de Roteb. De gemeente schroomt er namelijk onderwijl niet voor om boetes te blijven schrijven voor het naast plaatsen, het boetebedrag is EUR 125,00 en wordt verhoogd bij herhaling.

De wooncommissie stelt samen met Stadswonen en indien nodig handhaving en politie, alles in het werk om de leefbaarheid van het pand op peil te houden.

Met vriendelijke groet,

De wooncommissie
Woongebouw de Snor

Spreekuur afgelast
Oorspronkelijk bericht 2020-01-16
Door omstandigheden zal er op donderdag 16 januari geen spreekuur zijn. Het eerstvolgende spreekuur is op maandag 20 januari.

Volle containers

Update 2020-01-06 21.22
De containers zijn vandaag geleegd. De klep van de rechter container klemt, hij kan wel open, maar daarvoor moet enigszins kracht worden uitgeoefend. Houdt er tevens rekening mee dat de containers nu snel weer vol zullen geraken, door opgespaard vuilnis van de afgelopen twee weken. Blijf volle of geblokkeerde containers vooral bij de gemeente melden.

Oorspronkelijk bericht2020-01-06
Het beheer heeft geconstateerd dat de vuilcontainers al enige tijd vol zijn. Er zijn meerdere meldingen gemaakt bij de gemeente Rotterdam en Stadswonen. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners meldingen blijven maken via de BuitenBeterApp zodat de de frequentie van vuilnis ophalen verhoogd wordt. Ondanks dat de containers vol zitten, is het niet toegestaan om vuilnis naast te plaatsen. De wooncommissie en Stadswonen stellen alles in het werk om het ophalen te verbeteren, in de tussentijd zal helaas uitgeweken moeten worden naar containers op andere locaties.Via deze link kunt u bekijken waar de dichtstbijzijnde ondergrondse container staat. De gemeente schroomt er onderwijl niet voor om boetes te blijven schrijven voor het naast plaatsen, het boetebedrag is EUR 125,00.

Defecte voordeur 422-552

Update 2020-01-16, 11.57
Op woensdag 15 januari is het slot gerepareerd door de aannemer.

Oorspronkelijk bericht 2019-12-18
Door slijtage werkt de cilinder van de entreehal voor nummers 422-522 soms niet. De zij-ingang in de scooterstalling kan gebruikt worden. Er is reeds een opdracht aan de aannemer gegeven om hiervoor een reparatie uit te voeren. Zodra die reparatie is uitgevoerd wordt dat hier medegedeeld.

Geen spreekuur donderdag 26 en maandag 30 december
Oorspronkelijk bericht 2019-12-18
Op donderdag 26 en maandag 30 december 2019 zal er in verband met de feestdagen geen spreekuur worden gehouden.

Storing TV
Update 2019-11-20 16.32
De storing is verholpen. Ervaart u nog problemen, laat dit ons dan direct weten.

Oorspronkelijk bericht 2019-11-20
Er is pandbreed een storing van het tv-signaal. Dit is bij Ziggo niet bekend. Het probleem is doorgegeven aan de contractbeheerder Ziggo bij Stadswonen. Zodra er meer informatie bekend is wordt die hier gepubliceerd.

Warm water
Oorspronkelijk bericht 2019-11-19
We ontvangen meldingen van problemen met warm water. Als u dit ook ervaart kunt u mailen naar ab@desnor.nl. Vermeld ook uw huisnummer, dat versnelt het vaststellen van de oorzaak. Vermeld alstublieft ook een omschrijving van het probleem, bijvoorbeeld dat u geheel geen warm water heeft, of dat het water pas na minuten warm wordt. Uw meldingen worden doorgegeven aan de ketelbeheerder.

 

Internetstoring
Update: 2019-12-16, 16.33
De problemen doen zich niet meer voor, de zaak is gesloten.

Update: 2019-11-07, 16.09
De reactie van Kennisglas is dat dit probleem reeds bekend was en onderzocht wordt, maar dat nog geen oorzaak is gevonden. Men houdt ons op de hoogte. Wij hebben daarop vragen gesteld over de concrete onderzoekstappen en verwante termijnen, die nu worden genomen.

Update: 2019-11-07, 12.05
Wij verzoeken alle bewoners die sinds vrijdag 1 november traag internet ervaren, om een mail te sturen met alle tijdstippen waarop dit zich voordoet en in de onderwerpregel “internet” + huisnummer te vermelden. De mail kan gezonden worden naar ab@desnor.nl. Wij bundelen de informatie en geven dit door aan Stadswonen. Wij verzoeken iedereen die deze problemen ervaart ook om de eigen router te herstarten, om uit te sluiten dat het aan apparatuur van u als bewoner zelf ligt.

Oorspronkelijk bericht 2019-11-07
Afgelopen vrijdag 1 november was er een tijdelijke internetstoring in de centrale voorziening van Kennisglas (het glasvezelnetwerk dat ons pand met het internet verbindt). Na het aanvankelijk verhelpen van deze storing wordt er echter nog steeds flink lagere internetsnelheid gemeld door bewoners. Hierover heeft de wooncommissie contact met Stadswonen. Updates zullen hier worden vermeld.

Storing wasmachine
Update 2019-11-07, 10.48
De storing is verholpen.

Oorspronkelijk bericht 2019-11-06, 14:01
Momenteel is wasmachine 1 in wasruimte (de grote wasruimte, op no.418) defect. De storing is gemeld bij Miele, er wordt op donderdag 7 november een reparatie uitgevoerd.

Informatiebrieven
Oorspronkelijk bericht 2019-11-01
Vandaag, vrijdag 1 november 2019, is bij alle bewoners een set brieven bezorgd. Het betreft informatie over het nieuwe woonreglement, communicatie tussen de wooncommissie en bewoners en de aanstaande borrel op 22 november. Lees de volledige tekst van deze brieven hier.

Archief – Overig

2019-11-01 – Borrel 22 november
Oorspronkelijk bericht 2019-11-01
Op vrijdag 22 november a.s. organiseert de wooncommissie een gezellige borrel in de huiskamer op no.420. We zijn driftig op zoek naar wooncommissie-leden, kom vooral langs als je hier interesse in hebt, of gewoon om je medebewoners beter te leren kennen.

2019-01-17 – Nieuwjaarsborrel
Oorspronkelijk bericht 2019-01-17
Op vrijdag 17 januari 2020 organiseert de wooncommissie een gezellige borrel, details over exacte locatie in het pand e.d. volgen later.