Archief

Op deze pagina vindt u het archief van de pagina ‘actueel’.

Archief – Belangrijk

Renovatie ketelhuis 3 (132-200) in kwartaal 4 2020
Update 2020-10-28
Correctie doorgevoerd, eerder was ketelhuis 2 (100-124) vermeld, dit moet zijn ketelhuis 3 (132-200).

Oorspronkelijk bericht 2020-10-19
Ketelbeheerder Unica is voornemens om in kwartaal 4 van 2020 ketelhuis 3 te renoveren. Dat ketelhuis voorziet de woningen 132-200 van CV-water en tapwater. Het ketelhuis is ruim opgezet, waardoor de nieuwe installatie geplaatst kan worden voordat de oude uit bedrijf wordt genomen. Eventuele onderbreking van de warmwatervoorziening zal daardoor beperkt zijn, aldus Unica.

 

Verstoring warm water 620-676
Oorspronkelijk bericht 2021-05-14, 09.58
De warmwatervoorziening in woonblok 620-676 (ingang 8) is onderbroken. Hiervoor is een spoedmelding gemaakt bij Stadswonen. Unica is aangestuurd om dit te onderzoeken en verhelpen.

Onderhoud wasruimte 1 op donderdag 25 maart
Oorspronkelijk bericht 2021-03-23
Vanwege een waterafvoerlekkage in wasruimte 1 wordt donderdagavond 25 maart, onderhoud uitgevoerd. Teneinde corona-veilige werkruimte te creëren en omdat de wasmachines ook niet gebruikt kunnen worden tijdens de werkzaamheden, is de wasruimte hiervoor gereserveerd tussen 20.00 en 23.00.

Defect wasmachine wasruimte 1 (verholpen)
Update 2021-02-25
De wasmachine is gerepareerd en kan weer worden gebruikt.

Oorspronkelijk bericht 2021-02-21
Wasmachine 3 in wasruimte 1 kan niet worden gebruikt, dit vanwege een defect aan de deur. Eén van de scharnieren is afgebroken. Maandag 22 februari wordt Miele gecontacteerd voor het zo snel mogelijk vervangen van de deur.

Defect droger wasruimte 2 (verholpen)
Update 2021-02-09
De klep is vervangen (door een afwijkend RVS exemplaar, dit omdat de vrachtwagen uit Duitsland met het juiste onderdeel, door de weersomstandigheden niet reed). De droger is vrijgegeven en kan weer gebruikt worden.

Oorspronkelijk bericht 2021-02-05
De droger in wasruimte 2 vertoont een defect. Het apparaat geeft een storing ‘pluizenfilter sluiten’.  We hebben het mechanisme van de pluizenfilterdeur gecontroleerd en dit werkt naar behoren, maar kennelijk detecteert de droger het sluiten van het scharnier niet. We krijgen de melding niet weg en het apparaat kan daardoor niet gebruikt worden. Servicepartner Miele, die de apparaten voor ons onderhoudt, is ingelicht en zal z.s.m. een monteur aansturen om dit defect te verhelpen. In wasruimte 2 kan wel gewassen worden, maar voor drogers dient men uit te wijken naar wasruimte 1 bij entreehal 418-552.

Geplande stroomonderbreking dinsdag 12 januari
Oorspronkelijk bericht 2021-01-08
Op dinsdag 12 januari zal onderaannemer Saman in opdracht van Woningstichting Woonstad en hoofdaannemer Cazdak de stroom in gedeelten van het pand onderbreken tussen 08.30 en 13.00. De planning en coördinatie hiervan liggen geheel bij Woningstichting Woonstad en haar aannemers. Wooncommissie De Snor heeft dit bericht overgenomen van de aanplakbiljetten die door Cazdak op de toegangsdeuren zijn aangebracht.

Gedeeltelijke stroomstoring (verholpen)
Update 2021-01-06, 20.28
De stroomstoring is verholpen na plaatsing van een 25A-zekering. Aan Stadswonen is door Wooncommissie De Snor nieuw onderzoek gevraagd.

Update 2021-01-06, 18.32
Wooncommissie De Snor heeft een zekering vervangen en telefonisch bevestigd dat de storing tijdelijk was verholpen. De storing heeft zich na 5 minuten echter opnieuw voorgedaan. Het betreft dezelfde groep als bij eerdere storingen. Er was destijds door de storingsmonteur een zwaardere zekering ingezet (25A), in plaats van de 20A-zekering die er tot dan in zat. Er blijkt nu echter opnieuw een 20A-zekering in te zitten. Ons vermoeden is, maar dat is speculatie, dat dit bij het onderzoek door Beers is gedaan. Verder is er voor geen enkele aannemer reden geweest om iets met deze groep te doen. We hebben de spoeddienst ingeschakeld om de zekering te laten vervangen door een zwaarder exemplaar.

Oorspronkelijk bericht 2021-01-06, 18.14
Er is op dit moment (18.14) een stroomstoring gaande die een gedeelte van de woningen treft en dit lijkt zich te concentreren rond de woningen van ingang 418-552. Dit wordt onderzocht door Wooncommissie De Snor. In sommige gevallen kan dit door ons zelf worden opgelost, vaak echter ook niet en moeten wij de spoeddienst inschakelen. Updates hierover worden hier geplaatst. Indien de spoeddienst moet worden ingeschakeld kan geen indicatie van hersteltijd worden gegeven. Het kan een uur duren maar ook de hele avond. Houdt hier rekening mee.

Belangrijke mededeling
Oorspronkelijk bericht 2020-12-30

Internetonderbreking zaterdag 19 december
Oorspronkelijk bericht 2020-12-18

Beste bewoners,

Vandaag kwam jullie en ons als Wooncommissie De Snor gelijktijdig ter ore dat op zaterdag 19 december werkzaamheden plaatsvinden aan de internetinfrastructuur in ons pand. Dit was eerder wel aangekondigd, maar zonder exacte datum en de werkzaamheden zouden ’s nachts plaatsvinden, i.p.v. overdag. N.a.v. de mail hebben wij vanmiddag direct contact gezocht met de projectmanager bij woningstichting Stadswonen. Wij hebben verzocht tot uitstel, maar dit was niet mogelijk. Wel is per ons verzoek toegezegd, dat bewoners die door deze verstoring een online tentamen niet (af) kunnen maken, een verklaring kunnen krijgen dat zij door deze – door Stadswonen ontstane – omstandigheid geen tentamen konden maken ofwel dat het tentamen werd onderbroken. Mensen die zich in die situatie bevinden kunnen zich dan bij ons melden via beheerder@desnor.nl. Wij zorgen dan dat het op de juiste plek terecht komt. Ons advies luidt echter om uit voorzorg uit te wijken naar een alternatieve locatie en in uiterste nood een hotspotnetwerk vanaf de mobiele telefoon te gebruiken. Daarbij geldt uiteraard het advies om te letten op de mogelijke kosten die de provider in rekening brengt voor gebruik van mobiele data.

Het hele bericht van Stadswonen van vanmiddag is eerder door hen naar alle bewoners gemaild.

– Wooncommissie De Snor

Vervanging automaten
Oorspronkelijk bericht 2020-11-16
Klik op onderstaande afbeelding om het bericht te lezen.

 

Wasmachine 1 en 2 gerepareerd (wasruimte 1)(ingang 6)(418-552)
Update 2020-11-16
Vanochtend om 08.00 is wasmachine 2 gerepareerd. Deze is weer vrijgegeven voor gebruik.

Update 2020-11-12
Miele heeft een mogelijkheid gevonden om vandaag al langs te komen. Het defect aan wasmachine 1 was het gevolg van een misser tijdens het onderhoud en is onder garantie hersteld. Wasmachine 1 is weer vrijgegeven op het wasrooster. Het scharnier van de deur van wasmachine 2 is defect. Dat onderdeel is besteld en wordt maandagochtend 16 november vervangen.

Oorspronkelijk bericht 2020-11-12
Aan twee wasmachines in wasruimte 1 (ter hoogte van ingang 6, adressen 418-552) zijn defecte opgetreden. De getroffen bewoner of bewoners die een apparaat in gebruik hadden ontvangen twee wasmunten ter compensatie. Wij bieden als Wooncommissie De Snor namens Miele excuses aan indien dit toerekenbaar is aan een misser bij het groot onderhoud van vorige week. We hebben Miele op de hoogte gesteld en een herstelmoment ingepland. Daarvoor was de eerste mogelijkheid de ochtend van dinsdag 17 november.


Verstoring warmwatervoorziening 422-552
Update 2020-11-16
De verstoring is in de loop van de ochtend van 10 november hersteld.

Oorspronkelijk bericht 2020-11-10
Er is opnieuw een verstoring opgetreden aan de warmwatervoorziening van de woningen 422-552. Er is een spoedmelding ingediend. Eerder werd door ons al om nader onderzoek gevraagd, daar is nog niet op gereageerd.

Rioollucht woningen ingang 5 (300-414)(verholpen)

Update 2020-11-09
De overlast blijkt verband te houden met de dakwerkzaamheden. Niet bij ons bekend was dat nog een gedeelte in het midden van het gebouw gedaan moest worden. In verband daarmee was de schacht waar het om ging tijdelijk afgedicht. In overleg met de dakdekkers wordt gezorgd voor verbeterde ontluchting tijdens de tijdelijke afsluiting, tot de mechanische ventilatie hierop weer kan worden aangesloten. De schacht heeft sinds vanochtend opengestaan en is nu doorgelucht.

Oorspronkelijk bericht 2020-11-08
Er zijn diverse meldingen gemaakt van stankoverlast. Die concentreren zich op de galerijen van de eerste en tweede woonlaag ter hoogte van ingang 5 (300-414). De wooncommissies heeft geconstateerd uit welke schacht de stank afkomstig is, maar heeft geen zichtbare lekkage of andere aanwijsbare oorzaak ontdekt. De meldingen zijn met urgentie doorgezet naar het loodgietersbedrijf Verburg, er is op maandag 9 november nader contact over.

Situatie elektra en warm water 422-552
Update 2020-11-06
Tussen 15.30 en 16.30 zou de monteur ter plaatse moeten zijn hebben we zojuist te horen gekregen.

Oorspronkelijk bericht 2020-11-06
Helaas is er opnieuw een verstoring opgetreden in de warmwatervoorziening van de woningen 422-552. Recentelijk waren een tot tweemaal defecte pomp evenals problemen met kleppen de oorzaak. Toen werd alleen het verwarmingswater voor de radiators getroffen. Nu is ook het tapwater getroffen. De technisch beheerder van de wooncommissie heeft polshoogte genomen en vastgesteld dat alle ketels in het betreffende huizenblok op 0 bar staan. Dan is geen warmwatervoorziening mogelijk. De ketels moeten in elk geval weer op druk gebracht worden. De precieze oorzaak moet echter ook achterhaald worden. Het kan zijn dat bewoners te enthousiast of te massaal ontlucht hebben en bij het ontluchten water hebben laten weglopen, dan kan dit in theorie gebeuren. Het kan ook zijn dat er een lek is, of dat er een ander probleem is aan de installatie zelf. We hebben contact gehad met de storingsdienst en een terugbelverzoek neergelegd. Ook hebben we een spoedmelding ingediend via CED.
Wooncommissie De Snor heeft in het ketelonderhoud en collectieve elektra geen taak of bevoegdheid, wij signaleren slechts (en schalen zo nodig op). We doen een verzoek bij Woningstichting Stadswonen tot naast herstel ook grondig onderzoek naar de oorzaken als het probleem niet direct verklaarbaar is – en het nemen van de nodige maatregelen om dit nu verder voor zover mogelijk te voorkomen.
Wij betreuren het voor onze bewoners zeer dat dit wederom gebeurt, voor jullie extra zuur in combinatie met de stroomstoringen van deze week. Het verzoek voor een spoedig nader onderzoek naar de elektra is inmiddels ingediend en opgepakt.

Verstoring warmwatervoorziening ingang 6 (422-552)(verholpen)

Oorspronkelijk bericht 2020-11-06
Helaas is er opnieuw een verstoring opgetreden in de warmwatervoorziening van de woningen 422-552. Recentelijk waren tot tweemaal een defecte pomp en problemen met klepinstellingen de oorzaak. Toen werd alleen het verwarmingswater voor de radiators getroffen. Nu is ook het tapwater getroffen. De technisch beheerder van de wooncommissie heeft polshoogte genomen en vastgesteld dat alle ketels op 0 bar staan. Dan is geen warmwatervoorziening mogelijk. De ketels moeten in elk geval weer op druk gebracht worden. De precieze oorzaak moet echter ook achterhaald worden. Het kan zijn dat bewoners te enthousiast ontlucht hebben en bij het ontluchten water hebben laten weglopen, dan kan dit gebeuren. Het kan ook zijn dat er een lek is, of dat er een ander probleem is aan de installatie zelf. We hebben contact gehad met de storingsdienst en een terugbelverzoek neergelegd. Ook hebben we een spoedmelding ingediend via CED.

 

Stroomstoring woningen ingang 6 (422-552) – (verholpen)

Update 2020-11-05
Rond 21.00 is de stroomvoorziening hersteld. Het ging inderdaad om dezelfde zekering. Er is een zekering met een hoger maximaal amperage geplaatst door de elektricien. Er zijn drie mogelijke oorzaken voor de aanhoudende problemen. Ten eerste kan de totale belasting van de meterkast hoger zijn dan waar deze voor berekend is, dat kan het gevolg zijn van wijzigingen die door te tijd heen zijn gedaan en niet zijn doorgerekend. Ten tweede kan bij een eerdere reparatie een zekering met een lager dan bedoeld amperage zijn geplaatst waardoor deze soms overbelast wordt. Ten derde kan er een onbekend probleem zijn vanaf een groepenkast of tussen de groepenkasten en de meterkast. Wij als Wooncommissie De Snor doen bij Woningstichting Stadswonen een verzoek om dit nader te onderzoeken.

Update 2020-11-05
Er is vandaag rond 18.00 opnieuw een storing opgetreden. Het gaat hoogst waarschijnlijk om dezelfde zekering als gisteren (4 november). Scroll naar beneden voor een samenvatting van de oproep. De oproep wordt ook naar alle betreffende bewoners gemaild.

Hoogst waarschijnlijk wordt er een bepaald defect apparaat of defect muurcontact gebruikt waardoor sluiting optreedt en de zekering springt. We onderzoeken dit momenteel, er is ook alvast een elektricien aangestuurd. We verzoeken alle bewoners om te controleren of er muurcontacten of apparaten in de woning zijn die beschadigd zijn. We verzoeken iedereen ook om die contacten en apparaten niet te gebruiken. Eens in de zoveel maanden treed een storing als deze op, dus het is aannemelijk dat het een apparaat of muurcontact betreft dat niet vaak gebruikt wordt. Het zou ook nog kunnen gaan om een licht op een plafond.

We roepen ook iedereen op om defecte lampen en muurcontacten, en bij defecte bij de inventaris behorende apparaten zoals kookplaten, afzuigkappen en koelkasten, te melden voor reparatie.

We mailen alle bewoners van het betreffende woonblok. Niet alle woningen worden getroffen, maar het is bij geen enkele partij bekend welke woningen op precies welke zekering zitten aangesloten, alleen op meterkastniveau is dit inzichtelijk. Het kan zijn dat slechts een deel van de woning of een deel van de kamers of alleen de keuken in een groepswoning getroffen wordt, ook die bewoners roepen we op om bovengenoemde handeling uit te voeren in de gehele (groeps)woning. Als de zekering dan blijft werken kan vervolgens in detail onderzocht worden waar het euvel zich precies bevindt.

Samengevat

  • Haal de stekkers los uit muurcontacten die weinig gebruikt worden en/of er beschadigd uitzien.
  • Haal de stekkers los van stekkerdozen die weinig gebruikt worden en/of er beschadigd uitzien.
  • Haal de stekkers los van apparaten die weinig gebruikt worden en/of er beschadigd uitzien.
  • Zet lichtschakelaars uit van lampen die weinig gebruikt worden of defect zijn. Bij correcte montage staat een standaard schakelaar in dit pand in de uit-positie als deze onderaan verder ‘naar binnen’ staat dan bovenaan.
  • Meld alle defecte muurcontacten, lampen, bij de inventaris behorende apparaten (zoals kookplaten, koelkasten en afzuigkappen) voor reparatie via mijnstadswonenrotterdam.nl.
  • Doe dit ook als slechts een gedeelte van de woning, kamers in de woning, of de keuken getroffen wordt.

Update 2020-11-05
De storing is op 4 november omstreeks 22.50 verholpen

Oorspronkelijk bericht 2020-11-04
Er is een stroomstoring geconstateerd die de woningen bij ingang 6 treft, 422-552. De spoeddienst is ingelicht en er is een elektricien aangestuurd. De aankomsttijd is volgens de meldkamer naar verwachting tussen 21.00 en 22.00.

Container(s) voor eigen gebruik aannemer
Oorspronkelijk bericht 2020-11-04
Een bericht namens de dakdekker (Cazdak). De bouwcontainer(s) op en rond het terrein van De Snor zijn bestemd voor eigen gebruik door de dakdekker. Sommige van deze containers bevatten uitsluitend oude dakbedekking die wordt gerecycled. Bij vervuiling van het materiaal door ander afval, worden hoge kosten in rekening gebracht, circa EUR 3500,00 per container. Het is bewoners van De Snor niet toegestaan om in de bouwcontainer(s) van Cazdak afval te deponeren. Gebruik daarvoor de bestaande voorziening: de gemeentelijke afvalcontainers bij het begin van de oprit en de tijdelijke gemeentelijke containers ter hoogte van no.300 aan de zijde van de Engelbrechtweg. Er is cameratoezicht. Misbruik wordt bestraft en de kosten op de overtreder verhaald.

Defect droger 5 (wasruimte 1)(ingang 6 – 422-552)
Update 2020-11-07
Droger 5 is op donderdag 5 november gerepareerd tijdens het jaarlijks groot onderhoud aan alle apparaten.

Update 2020-11-02

De reparatie kan vandaag niet worden uitgevoerd, dit vanwege een ziekmelding door de betreffende monteur van Miele. De reparatie wordt nu gecombineerd met het groot onderhoud op donderdag 5 november. De uitgeroosterde uren van de overige apparaten zijn vrijgegeven.

Update 2020-10-28
Wegens uitval door ziekte en door toegenomen drukte kan Miele minder snel reageren dan gebruikelijk. De monteur komt langs op maandag 2 november. Ten behoeve van diens werk is de wasruimte tussen 08.00 en 11.00 gereserveerd, zodat deze geen contacten met bewoners heeft en besmettingsgevaar beperkt blijft.

Oorspronkelijk bericht 2020-10-26
Er is een defect geconstateerd aan droger 5 in wasruimte 1 (ter hoogte van ingang 6, huisnummers 422-552). Dit is doorgegeven aan Miele ter reparatie. Het apparaat is uitgeroosterd. Gebruikers die een wasmunt hebben verbruikt door dit defect krijgen deze gecompenseerd.

 

Groot jaarlijks onderhoud wasruimten 5 november

Oorspronkelijk bericht 2020-11-02
Op donderdag 5 november vindt het jaarlijkse groot onderhoud plaats aan de wasruimten. Reparatie van de defecte droger 5 in wasruimte 1 was gepland voor maandag 2 november, maar kan vanwege een tussentijdse ziekmelding bij Miele niet worden uitgevoerd. Dat wordt nu gecombineerd met het groot onderhoud. Vanwege de beperkte ruimte en ventilatie in de wasruimten en de lange duur van de werkzaamheden – en dus aanwezigheid van de monteurs –  worden alle apparaten uitgeroosterd tussen 08.00 en 17.00 om het besmettingsrisico tussen monteurs en bewoners wederzijds te beperken. Als de monteurs eerder dan 17.00 klaar zijn worden de apparaten uiteraard direct weer vrijgegeven.
Stremming verbindingspad Engelbrechtweg-scooterstalling (verholpen)
Update 2020-10-26
Op woensdag 21 oktober zijn deze en andere verzakkingen gerepareerd. Vanuit Stadswonen is op vrijdag 23 oktober onderstaande circulaire gestuurd (klik op de afbeelding voor een scherpere weergave).
Oorspronkelijk bericht 2020-10-15
Een bewoner postte hier iets eerder vanavond al over in de Facebook-groep. De situatie met het pad vanaf de weg naar de scooterstalling. Hier liggen al geruime tijd tegels los. Dit is precies een maand geleden gemeld aan de woningstichting en daarna nog herhaaldelijk opnieuw aangekaart.
De opdracht komt echter steeds maar niet aan bij de betreffende aannemer, of wordt simpelweg niet uitgevoerd. Vandaar dat we omwille van de veiligheid, om zwikken te voorkomen (wat een nare langdurige blessure kan geven) de verzakte tegels weggehaald en het ontstane gat gemarkeerd met waarschuwingstape. Het advies is om met fiets en scooter dit pad ofwel te mijden, ofwel om af te stappen. Toch hebben we als extra maatregel nu tijdelijk een ijzeren rooster over het gat geplaatst.
De wooncommissie is een op zichzelf staande partij ten opzichte van de woningstichting en heeft specifieke taken en bevoegdheden binnen de beheerstructuur. Onderhoud van het pad valt daar niet onder, wij signaleren alleen en communiceren met de woningstichting. Wij hebben vrijdag 16 oktober één van onze vaste overlegmomenten en zullen er opnieuw op aandringen dat dit zeer spoedig wordt aangepakt.
Dit bericht is ook op in de Facebook-groep geplaatst.

Verstoring warmwatervoorziening – Ingang 6 – 422-552 (verholpen)
Update 2020-10-29
Na meerdere meldingen van bewoners en overleg door Wooncommissie De Snor met woningstichting Stadswonen (Woonstad) zijn de meldingen collectief opgepakt en is de warmwatervoorziening aan het einde van de middag op dinsdag 27 oktober hersteld.

Oorspronkelijk bericht 2020-10-27
Er is na de problemen die tot en met 7 oktober speelden een nieuwe verstoring opgetreden aan het einde van de week van maandag 19 oktober (week 43). Hierover zijn door bewoners diverse meldingen ingediend bij Stadswonen. Ook is dit door bewoners ter sprake gebracht in de Facebookgroep. Wij hebben ervoor zorg gedragen dat de meldingen collectief zijn opgepakt i.p.v. individueel; we hebben bij Stadswonen aangeduid welke woningen door hetzelfde ketelhuis worden beleverd en dus bij dezelfde oorzaak horen. Bij de problemen begin deze maand was een pomp vervangen, deze heeft het binnen enkele weken weer begeven. Deze is vandaag opnieuw vervangen. De ketelbeheerder heeft aan Stadswonen garanties gegeven over de werking van de voorziening aan het einde van deze dag (dinsdag 27 oktober).

Mogelijk fietsendieven actief
Oorspronkelijk bericht 2020-09-09
N.a.v. een tip van een bewoner zijn met behulp van videosurveillance zijn vandaag twee mogelijke fietsendieven gesignaleerd. Het gaat om twee manen van 30-35 jaar. Eén man draagt een lichtgrijze jas en heeft bruin of blond haar. De andere man draagt een donker-oranje of bruinige jas en heeft zwart/donkerbruin haar. Beide mannen hebben een blanke huidskleur en zijn ongeveer 1,75 meter. Beide mannen zijn gezien op een fiets. Ze splitsen zich regelmatig op, vermoedelijk om minder op te vallen. De mannen waren bij diverse opstelplaatsen voor fietsen aan het kijken, waaronder de in beslag genomen fietsen maar ook bij de buiten-stallingen.

Wees alert. Ziet u een verdachte situatie bel dan altijd direct 112. We raden iedereen aan om de inpandige stallingen te gebruiken om uw fiets op te slaan. Iedere bewoner kan met diens huissleutel een specifieke stalling openen. De personen die een in beslag genomen fiets nog niet hebben opgehaald en voor aanstaande donderdag een afspraak hadden gemaakt om deze op te halen, worden benaderd om dit vandaag nog te doen. De politie is op de hoogte gesteld, maar kan uiteraard geen bewaking bieden en pas optreden als zich daadwerkelijk een verdachte situatie voordoet.

Verstoring warmwatervoorziening blok 6 (422-552)(verholpen)
Update 2020-09-28
Omstreeks 15.00 heeft de wooncommissie bericht gekregen van de ketelbeheerder dat ook het verwarmingswater weer geleverd wordt. Het kan enige tijd duren voordat alle leidingen weer op temperatuur zijn. Mochten er na 20.00 vandaag nog steeds problemen zijn met het verwarmingswater (of opnieuw met het tapwater) laat dat dan weten via onze website https://www.desnor.nl/reparaties/#woning. Wij schakelen dan de spoeddienst in.

Komende week vindt nader onderhoud plaats om de laatste defecte ketel weer in bedrijf te kunnen stellen. Indien daardoor hinder kan optreden zal Stadswonen daarover informatie verstrekken.

Oorspronkelijk bericht 2020-09-27
Op zaterdag 26 september is een verstoring ontstaan aan de warmwatervoorziening in bouwblok 6 (de woningen 422-552). Twee van de drie ketels in het betreffende ketelhuis blijken defect te zijn. De storingsmonteur van ketelbeheerder Unica heeft door klepverstelling de verhouding tapwater/verwarmingswater bijgesteld zodat de resterende ketel voldoende capaciteit zou hebben om tenminste het tapwater (bestemd voor kranen en douches) op temperatuur te houden. Dat is helaas onvoldoende gebleken waardoor vandaag (zondag 27 september) opnieuw een verstoring optrad. Na tussenkomst van het technisch beheer (onderdeel van de wooncommissie) zijn daarom nu de pompen voor het verwarmingswater geheel uitgeschakeld zodat de resterende ketel alleen het tapwater hoeft te verwarmen. Bij tijd van schrijven is uitstroomtemperatuur reeds gestegen van 39 naar 59 graden (normniveau is 60-70). Dit is een tijdelijke situatie, op maandag 28 september wordt tenminste één van de twee defecte ketels gerepareerd, zodat ook het verwarmingswater weer geleverd kan worden. Zodra de voorziening hersteld is publiceren we dat hier en in de facebookgroep.

We roepen u op om tot en met 20.00 op maandag 28 september geen meldingen te maken van een niet werkende verwarming in woningen tussen 422-552. Treedt opnieuw een verstoring op aan het tapwater laat dit dan uiteraard wel weten via onze website: https://www.desnor.nl/reparaties/#woning.

Maatregel wasruimten
Oorspronkelijk bericht 2020-09-14
Vandaag zijn de afvalbakken in de wasruimten in de muur verankerd. Deze maatregel is getroffen om regelmatig misbruik van de afvalbakken tegen te gaan. De afvalbakken werden dikwijls gebruikt om deuren op te houden, waarbij deze ook onbeheerd werden achtergelaten. Het betreft algemene toegangsdeuren die tevens fungeren als brandvertragende deuren. Hetzelfde geldt voor de stoel die nog in wasruimte 2 aanwezig was, de stoel uit wasruimte 1 was reeds verwijderd. De stoelen werden amper gebruikt en er was een direct belang voor de (brand)veiligheid. Om de gebruikers van de wasruimten over het correct gebruik van de afvalbakken te informeren zijn borden opgehangen.

Afspraken Roteb 8 en 15 september
Oorspronkelijk bericht 2020-09-03
De wooncommissie heeft een afspraak gemaakt voor de Roteb (Stadsbeheer), op  dinsdag 8 september en dinsdag 15 september. Aanbiedplaats is aan de kant van de Engelbrechtweg, ter hoogte van no.300. Let er op geen spullen aan te bieden die Stadsbeheer niet meeneemt, zoals verf, autobanden e.d. Plaats de spullen in een leeg parkeervak, of op niet hinderlijke wijze op de stoep. Plaats de spullen pas op de ochtend zelf op de ophaallocatie.

Softwareprobleem wasrooster (verholpen)
Update 2020-09-08
Het probleem is verholpen.

Oorspronkelijk bericht 2020-09-06
Door een melding van een bewoner is een probleem met het wasrooster onder onze aandacht gebracht. Het probleem geldt alleen voor het rooster van de kleine wasruimte (wasruimte 2). Op het scherm en op de desktopversie van wasrooster.nl worden de reserveringen voor de uren tussen 12.00 en 00.00, niet meer weergegeven. Via de mobiele versie van wasrooster.nl is nog wel het volledige rooster te zien. De mobiele versie van de website is via deze link ook op pc’s te bekijken. De gemaakte reserveringen blijven geldig en dienen gerespecteerd te worden. Tegen tijdslot-piraterij kan worden opgetreden met een boete en onderbreking van het wasprogramma van de overtreder.

Het probleem is softwarematig en is door ons gemeld bij de partij die wasrooster.nl beheert. Voor nu hebben wij een mededeling opgehangen en het scherm uitgezet. Er wordt verwezen naar de mobiele versie van de website.

Gevaarlijke situatie container (verholpen)
Update 2020-09-08, 22.01
De piketdienst is langs geweest. Het blijkt dat de dienstdoende vuilnisman van eerder vanavond de stortklep te vroeg had geopend waardoor de inhoud in de sokkel terecht is gekomen. Ook daar is nu een tijdelijke container geplaatst. Woensdag 9 september wordt de sokkel gereinigd en de reguliere container terug geplaatst.

Oorspronkelijk bericht 2020-09-08
Let op! Vanavond is door de gemeentelijke vuilophaaldienst één van de restafvalcontainers niet correct terug geplaatst in de sokkel. De container steekt uit. Het is niet bekend of er valgevaar bestaat van de container. Blijf bij de container weg! De piketdienst van de gemeente is door ons via de meldkamer brandweer ingelicht en is aangestuurd om dit vanavond (8 september) nog te herstellen.

Volle containers (verholpen)
Update 2020-09-03
De containers zijn eveneens op 1 september weer geleegd, na diverse meldingen door bewoners en de wooncommissie.

Oorspronkelijk bericht 2020-09-01
De restafvalcontainers zijn op vrijdag 28 augustus geleegd. Bij tijd van schrijven (maandag 1 september) zijn ze alweer vol. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de containers twee weken vol hebben gezeten en in die tijd niet zijn geleegd, waardoor veel bewoners huisvuil hadden opgespaard. Er zijn inmiddels diverse meldingen gemaakt. Kijk voor updates over de structurele probleemaanpak die we proberen te bereiken, bij het onderwerp “afvalproblematiek” op deze pagina.

Defect droger 4, wasruimte 1 (verholpen)
Oorspronkelijk bericht 2020-09-01
Het defect aan de muntkast van droger 4 in wasruimte 1 (geconstateerd op vrijdag 2020-08-28) is verholpen.

Roteb-afspraak vrijdag 28 augustus
Oorspronkelijk bericht 2020-08-27
Wij hebben een Roteb-afspraak gemaakt voor vrijdag 28 augustus. Grofvuil kan bijgeplaatst worden in het parkeervak nabij het fietspad in het midden van het pand, zijde Engelbrechtweg.

Verstoring warmwatervoorziening ingang 6 (422-552)(verholpen)
Oorspronkelijk bericht 2020-08-27
Na een melding door een bewoner is onderzoek ingesteld naar verstoring van de warmwatervoorziening van het woonblok behorende bij ingang 6 (422-552). Alle woonblokken worden door een eigen gesloten systeem van warm water voorzien. De technisch beheerder heeft de ketelbeheerder ingeschakeld, die het probleem heeft vastgesteld en verholpen. De warmwatervoorziening zal zich tussen 13.30 en 17.00 volledig herstellen.

N.B. Er zijn ook diverse berichten op Facebook geplaatst over deze storing. We willen nogmaals benadrukken dat reparatieverzoeken en storingen via de officiële kanalen gemeld dienen te worden. Deze melding is opgepakt omdat één bewoner een verzoek heeft ingediend via de website. De reden dat Facebook niet voor communicatie gebruikt wordt is omdat alle meldingen via de website op één plek terecht komen die regelmatig gecontroleerd wordt, in tegenstelling tot de Facebookpagina.

Defect droger 5, wasruimte 1 (verholpen)
Update 2020-08-18
Door inspanning van de wooncommissie kon de monteur eerder langs komen. Het defect aan de droger is verholpen, de droger kan weer gereserveerd worden.

Update 2020-08-15
Droger 5 in wasruimte 1 is defect. Er zal niet eerder dan woensdag 19 augustus een monteur kunnen komen. Mogelijk moet het hele apparaat vervangen worden, dan zal de reparatie langer duren.

Oorspronkelijk bericht 2020-08-14
Er is een mogelijk defect aan droger 5 in wasruimte 1. Het apparaat is uitgeroosterd voor onderzoek.

Lekkage schacht ter hoogte van 264-288 (verholpen)
Update 2020-08-17
De lekkage is door de dakdekker verholpen.

Oorspronkelijk bericht 2020-08-17
N.a.v. een melding van een oplettende bewoner is de schacht tussen huisnummer 264 en 288 gecontroleerd, evenals het dak erboven. Daarbij is een klein lek geconstateerd aan de hemelwaterafvoer (regengoot). Dit loopt vanaf het dak door de schacht naar het riool. Er is op het dak een klein lek langs de randen van deze afvoer. Dat heeft zich geopenbaard door de hevige regenval van vandaag. Het lek houdt mogelijk verband met de dakwerkzaamheden. Het probleem is niet acuut, maar moet uiteraard wel worden opgelost. We hebben dit direct gemeld bij de dakdekker.

Defect ketelhuis 7 (ingang 7, 556-612)(verholpen)
Update 2020-08-12
Het defect is verholpen.

Oorspronkelijk bericht 2020-08-12
Het ketelhuis dat het bouwdeel behorende bij ingang 7 (huisnummers 556-612) van warm water voorziet is onderhevig aan een defect. Dit defect is in eerste instantie bij Stadswonen gemeld door een bewoner van dat woonblok. De melding is in behandeling en de monteur is in afwachting van materiaal – zoals u wellicht ook al op de Facebook-pagina heeft kunnen zien in het bericht van één van de bewoners. De daar genoemde planning voor het plaatsen op woensdagochtend 12 augustus is correct.

Prullenbakken ingang 4-5-6
Oorspronkelijk bericht 2020-08-10
De witte prullenbakken die bij ingang 4-5-6 (204-552) stonden zijn verwijderd. Dit omdat er reeds gele bakken hangen voor algemeen afval. Daarnaast werden ze dikwijls van hun plek gehaald en gebruikt om deuren te blokkeren, waardoor de bakken en deuren beschadigd raken. Ook werden dikwijls hele vuilniszakken in de bakken gedeponeerd, wat niet de bedoeling is. Bij de gele bakken is dat niet mogelijk. De wooncommissie onderzoekt of en in welke vorm eventuele extra bakken teruggeplaatst kunnen worden. Om met deze warme dagen de stankoverlast door rottende voedselresten te beperken zijn de bakken verwijderd vooruitlopend op dat onderzoek. Daarnaast roept de wooncommissie eenieder op om alleen droog afval in de gele bakken te werpen en voedselresten in de gemeentelijke afvalcontainers te deponeren.

Waterafsluiting woensdag 5 augustus
Oorspronkelijk bericht 2020-08-03
Op woensdag 5 augustus kan het water tijdelijk worden afgesloten tussen 12.00 en 15.00. De wasmachines hebben een eigen warmwatertoevoer. Deze toevoer heeft na een afsluiting tijd nodig om weer op gang te komen. Maak daarom tussen 12.00 en 17.00 geen gebruik van de wasmachines in de wasruimten. Dit om schade aan de machines en mislukte wasbeurten te voorkomen.

Tijdelijk parkeerverbod op maandag 3 en woensdag 5 augustus
Oorspronkelijk bericht 2020-08-03
Na een melding van een bewoner is aan het licht gekomen dat deze week een apart parkeerverbod geldt voor twee gedeelten van de parkeerstrook aan de Engelbrechtweg. Na rondbellen door de wooncommissie blijkt dat er twee sets borden staan (zie foto), die door twee verschillende bedrijven los van elkaar zijn geplaatst.

De borden die er al stonden zijn van Traffic Service Nederland, in opdracht van Cazdak (de dakdekker) en gelden tot en met december 2020, waarbij de afgeplakte/gedraaide borden niet gelden. De andere set borden, die waar het nu om gaat, zijn geplaatst in opdracht van De Enk Groen en Golf (zij plaatsen groenstroken op de reeds gerenoveerde dakdelen) door Markeer Traffic Service.

Zowel Cazdak als De Enk Groen en Golf werken in opdracht van Woonstad (het moederbedrijf van Stadswonen). De wooncommissie is niet van de aparte parkeerverboden op de hoogte gebracht.

Er is voor zover nu bekend bij de wooncommissie, één auto afgesleept, zie onderstaande foto. De eigenaar van deze auto kan voor het ophalen contact opnemen met de gemeente Rotterdam via telefoonnummer 14010, menukeuze 5 (buitenruimte). De kosten voor het afslepen staan op dit gedeelte van de website van de gemeente Rotterdam onder het kopje “wegslepen auto”.

De borden zoals die op onderstaande foto zijn van Markeer en gelden naast vandaag, ook op woensdag 5 augustus. Let goed op de plaatsing van deze borden om wegslepen te voorkomen.

Onderhoud wasruimten
Oorspronkelijk bericht 2020-07-27

Op dinsdagavond 28 juli wordt onderhoud gepleegd aan de wasmachines. De wasmachines zijn tussen 20.00 en 23.59 ingeroosterd onder no. 300 (het huisnummer van het kantoor van de wooncommissie). Als de werkzaamheden eerder klaar zijn zullen deze weer worden vrijgegeven op het wasrooster.

IJzeren matten
Oorspronkelijk bericht 2020-07-20
Op zondag zijn de ijzeren matten bij de portieken verwijderd.

Fietsenactie 
Oorspronkelijk bericht 2020-07-19
Op zondag 19 juli is de eerdere aangekondigde fietsenactie uitgevoerd. De actie wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van Stadswonen, om overlast door achtergelaten fietsen te beperken. Bij de actie zijn 50 fietsen in beslag genomen die niet waren voorzien van een sticker. Dit is vier minder dan in 2019. Vorig jaar zijn 10 fietsen opgehaald, het overige is gedoneerd aan een stichting. Kijk hier voor informatie over het ophalen van een in beslag genomen fiets. U komt uit op de informatiepagina over het coronavirus omdat de actie vanwege het coronavirus in afwijkende vorm wordt afgehandeld. Er is een aparte sectie over de fietsen aangemaakt op deze pagina.

Ventilatie woonblok 132-200 en 422-556
Kijk voor informatie over ventilatie en warmte-ontwikkeling in woonblokken 111-127 en 100-124 hier.

Update 2020-07-19
De ventilatoren zijn vervangen en de ventilatie werkt nu weer naar behoren. Wel komt er nog een noodzakelijke reiniging van alle ventilatiekanalen in het pand aan in 2020.

Update 2020-07-08
Op maandag 6 juli werd bekend dat de verwachte levertijd verder zou oplopen en dat de ventilatoren pas op 22 juli geplaatst konden worden. Door inspanning van de wooncommissie en van de vaste medewerker technisch beheer van Stadswonen voor ons pand, is dit moment vervroegd naar 15 juli.

Oorspronkelijk bericht 2020-07-01
Op dinsdag 9 juni is geconstateerd dat twee dakventilatoren defect zijn. Deze ventilatoren voorzien in de afzuiging van lucht uit badkamers en keukens. Het betreft ventilatoren die aangesloten zijn op de woonblokken 132-200 en 422-556. Gedeelten van deze woonblokken worden daardoor niet langer motorisch geventileerd. Elk woonblok beschikt over twee ventilatoren. De defecten zijn direct gemeld bij Stadswonen. De wooncommissie heeft continu in contact gestaan met Stadswonen. Stadswonen heeft op dinsdag 30 juni een bestelling geplaatst voor vervangende ventilatoren. Stadswonen heeft door administratieve problemen de bestelling niet eerder geplaatst. De verwachte levertijd is 14 dagen. De wooncommissie is in overleg met Stadswonen met als doel om deze levertijd te verkorten. Helaas zijn wij afhankelijk van Stadswonen en is Stadswonen (deels) afhankelijk van voorraden en levertijden van de leverancier. Verdere updates over dit dossier worden hier geplaatst. U kunt via MijnStadswonen of via onze website meldingen blijven maken over defecte ventilatie, per geval wordt bekeken of de twee bekende defecten oorzakelijk zijn, of dat een ander defect oorzakelijk is.

Ontruiming scooterstalling op zaterdag 4 juli

Oorspronkelijk bericht 2020-06-14
Op zondag 5 juli vinden werkzaamheden plaats aan de scooterstalling. Het gaat daarbij om de gedeelten van de stalling waar GEEN belijning aanwezig is. Scooters die binnen één van de twee belijnde vakken staan, kunnen blijven staan. Scooters die buiten de belijnde vakken staan dienen op zaterdag 4 juli uiterlijk om 23.59 verwijderd te zijn. Deze kunnen tijdelijk in de bestaande vakken of in een parkeervak langs het pand geplaatst worden. De werkzaamheden vinden overdag plaats op zondag 5 juli. De wooncommissie creëert twee nieuwe belijnde vakken, voorzien van beugels om de scooter aan vast te ketenen, waardoor de parkeerruimte wordt verdubbeld.

Stroomstoring 422-556
Oorspronkelijk bericht, 2020-05-03, 19.19
Er is een stroomstoring gaande meerdere woningen treft in het woonblok 422-556. De technisch beheerder heeft contact met de spoeddienst. De aanrijtijd van de monteur kan ofwel relatief laag zijn, ofwel enkele uren zijn. Daarover heeft de centrale geen informatie. U hoeft geen nieuwe meldingen te maken.

Onderhoud watervoorziening

Oorspronkelijk bericht 2020-04-29, 12.22
Gisteren en vandaag is op diverse momenten kortstondig de (warm)watervoorziening onderbroken. Dit heeft te maken met regulier onderhoud aan de ketelhuizen door ketelbeheerder Unica. Per abuis is dat door hen niet aan Stadswonen doorgeven en zodoende door Stadswonen niet aan ons. We betreuren dat we u daardoor niet tijdig hebben kunnen informeren. Vandaag, woensdag 29 april, zijn er werkzaamheden bij het blok van 422-556 en 132-200. Door de ligging van wasruimte 2 in dit laatste blok zijn de wasmachines daardoor mogelijk niet beschikbaar voor gebruik tot en met uiterlijk 16.30. Morgen, donderdag 30 april, zijn er werkzaamheden bij het blok van 300-414.

Ook is loodgietersbedrijf Verburg ter plaatse, zij zullen geen water afsluiten, mocht dit toch nodig zijn dan zullen wij en u geïnformeerd worden.

Muntkast wasmachine 2 gerepareerd
Update 2020-04-15
De muntkast is gerepareerd, de wasmachine kan weer gerepareerd worden.

Oorspronkelijk bericht 2020-04-14
De muntkast van wasmachine 2 in wasruimte 1 is defect. Naar verwachting wordt het defect op woensdag 15 april aan het einde van de middag verholpen.

2020-02-11 – Wasmachine 1, wasruimte 2 defect verholpen

Update, 2020-02-13, 16.39
Technisch beheer heeft het defect kunnen verhelpen. De wasmachine is weer beschikbaar.

Oorspronkelijk bericht 2020-02-11, 22.38
Wasmachine 1 in wasruimte 2 (nabij 132-200) is defect. Dit is gemeld bij Miele. Er wordt z.s.m. een reparatie uitgevoerd.

Droger 4, wasruimte 1, defect

Update 2020-02-12, 10.13
Het apparaat is gerepareerd.

Oorspronkelijk bericht 2020-02-06, 22.16
De droger met nummer 4 (de linker droger in wasruimte 1 bij no.422-556) is defect. Gebruik deze droger niet. De droger is als defect aangeduid op wasrooster.nl. Miele is ingelicht, er wordt gewerkt aan een oplossing.

Werkzaamheden elektricien

Update 2020-02-12, 10.13
De werkzaamheden worden vrijdag 14 februari hervat.

Update 2020-01-16, 11.59
De werkzaamheden worden niet eerder dan op 27 januari 2020 hervat. De terrasverwarmers zijn vrijwel volledig geïnstalleerd, er dienen alleen nog zogeheten ‘soft starters’ te worden aangesloten, de elektricien wacht nu op de levering daarvan. Na het plaatsen zal de verwarming in bedrijf worden gesteld.

Oorspronkelijk bericht 2019-12-20
In en rond de entreehal van nummers 422-552 en op de galerij van nummers 398-414/518-534 worden werkzaamheden verricht door de elektricien ten behoeve van het aanbrengen van terrasverwarming op het dakterras. Dit is een project van de wooncommissie. De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats op werkdagen tussen 08.00 en 17.00.

Overlast december
Oorspronkelijk bericht 2020-01-20
Beste bewoners,

De wooncommissie heeft geconstateerd dat de maand december onrustig is verlopen. We kregen veel meldingen van geluidsoverlast, waarbij in enkele gevallen zelfs de politie ter plaatse moest komen om de rust te herstellen. Natuurlijk houden we allemaal van gezelligheid, maar door rekening met elkaar te houden kunnen we overlast en onenigheid met elkaar makkelijk voorkomen. We begrijpen enerzijds dat men graag een feestje geeft in het weekend. Anderzijds zijn er ook genoeg (studerende) bewoners die hun bijbaan in het weekend hebben en daarvoor vroeg op moeten staan. Hun belang bij een goede nachtrust weegt zwaarder dan het belang van een feestje, tot 22.00 kan dat hier, op vrijdag en zaterdag in de bar zelfs tot middernacht, voor daarna zijn er genoeg gelegenheden in het nabije stadscentrum. Daarom herinneren we graag alle bewoners aan de stilte-uren die gelden voor alle panden van Stadswonen: 22.00-08.00, ook in het weekend. Mocht je als bewoner toch geluidsoverlast ervaren tijdens de stilte-uren, aarzel dan niet om gebruik te maken van het noodnummer (010 8200 338) of het nummer van de politie (0900 88 44). Ook als het een activiteit van de wooncommissie betreft, het is namelijk ook voor ons soms moeilijk te peilen wanneer geluid de norm passeert (met name wat betreft soms luide gesprekken van bezoekers). Het is voor de wooncommissie zeer lastig om te handhaven op geluidsoverlast als de meldingen pas achteraf worden gedaan. Geluidsoverlast tijdens de stilte-uren door onze eigen borrels of door aannemers kunnen tevens via het noodnummer gemeld worden zodat wij rekening kunnen houden met alle bewoners.

Daarnaast is een toename van het aantal naastplaatsingen van karton, overig huisvuil en grofvuil geconstateerd. Er zijn meerdere meldingen gemaakt bij de gemeente Rotterdam en Stadswonen. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners meldingen blijven maken via de BuitenBeterApp zodat de frequentie van vuilophaal hopelijk verhoogd wordt. Ook als de containers vol zitten, is het niet toegestaan om vuilnis naast te plaatsen. Grofvuil naast de containers plaatsen is altijd verboden. Doe dit op een niet hinderlijke wijze aan de stoep, alleen na een afspraak met de Roteb (de dienst van Stadsbeheer die grofvuil gratis ophaalt) en alleen op de avond voor de dag van de afspraak met de Roteb. De gemeente schroomt er namelijk onderwijl niet voor om boetes te blijven schrijven voor het naast plaatsen, het boetebedrag is EUR 125,00 en wordt verhoogd bij herhaling.

De wooncommissie stelt samen met Stadswonen en indien nodig handhaving en politie, alles in het werk om de leefbaarheid van het pand op peil te houden.

Met vriendelijke groet,

De wooncommissie
Woongebouw de Snor

Spreekuur afgelast
Oorspronkelijk bericht 2020-01-16
Door omstandigheden zal er op donderdag 16 januari geen spreekuur zijn. Het eerstvolgende spreekuur is op maandag 20 januari.

Volle containers

Update 2020-01-06 21.22
De containers zijn vandaag geleegd. De klep van de rechter container klemt, hij kan wel open, maar daarvoor moet enigszins kracht worden uitgeoefend. Houdt er tevens rekening mee dat de containers nu snel weer vol zullen geraken, door opgespaard vuilnis van de afgelopen twee weken. Blijf volle of geblokkeerde containers vooral bij de gemeente melden.

Oorspronkelijk bericht2020-01-06
Het beheer heeft geconstateerd dat de vuilcontainers al enige tijd vol zijn. Er zijn meerdere meldingen gemaakt bij de gemeente Rotterdam en Stadswonen. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners meldingen blijven maken via de BuitenBeterApp zodat de de frequentie van vuilnis ophalen verhoogd wordt. Ondanks dat de containers vol zitten, is het niet toegestaan om vuilnis naast te plaatsen. De wooncommissie en Stadswonen stellen alles in het werk om het ophalen te verbeteren, in de tussentijd zal helaas uitgeweken moeten worden naar containers op andere locaties.Via deze link kunt u bekijken waar de dichtstbijzijnde ondergrondse container staat. De gemeente schroomt er onderwijl niet voor om boetes te blijven schrijven voor het naast plaatsen, het boetebedrag is EUR 125,00.

Defecte voordeur 422-552

Update 2020-01-16, 11.57
Op woensdag 15 januari is het slot gerepareerd door de aannemer.

Oorspronkelijk bericht 2019-12-18
Door slijtage werkt de cilinder van de entreehal voor nummers 422-522 soms niet. De zij-ingang in de scooterstalling kan gebruikt worden. Er is reeds een opdracht aan de aannemer gegeven om hiervoor een reparatie uit te voeren. Zodra die reparatie is uitgevoerd wordt dat hier medegedeeld.

Geen spreekuur donderdag 26 en maandag 30 december
Oorspronkelijk bericht 2019-12-18
Op donderdag 26 en maandag 30 december 2019 zal er in verband met de feestdagen geen spreekuur worden gehouden.

Storing TV
Update 2019-11-20 16.32
De storing is verholpen. Ervaart u nog problemen, laat dit ons dan direct weten.

Oorspronkelijk bericht 2019-11-20
Er is pandbreed een storing van het tv-signaal. Dit is bij Ziggo niet bekend. Het probleem is doorgegeven aan de contractbeheerder Ziggo bij Stadswonen. Zodra er meer informatie bekend is wordt die hier gepubliceerd.

Warm water
Oorspronkelijk bericht 2019-11-19
We ontvangen meldingen van problemen met warm water. Als u dit ook ervaart kunt u mailen naar ab@desnor.nl. Vermeld ook uw huisnummer, dat versnelt het vaststellen van de oorzaak. Vermeld alstublieft ook een omschrijving van het probleem, bijvoorbeeld dat u geheel geen warm water heeft, of dat het water pas na minuten warm wordt. Uw meldingen worden doorgegeven aan de ketelbeheerder.

 

Internetstoring
Update: 2019-12-16, 16.33
De problemen doen zich niet meer voor, de zaak is gesloten.

Update: 2019-11-07, 16.09
De reactie van Kennisglas is dat dit probleem reeds bekend was en onderzocht wordt, maar dat nog geen oorzaak is gevonden. Men houdt ons op de hoogte. Wij hebben daarop vragen gesteld over de concrete onderzoekstappen en verwante termijnen, die nu worden genomen.

Update: 2019-11-07, 12.05
Wij verzoeken alle bewoners die sinds vrijdag 1 november traag internet ervaren, om een mail te sturen met alle tijdstippen waarop dit zich voordoet en in de onderwerpregel “internet” + huisnummer te vermelden. De mail kan gezonden worden naar ab@desnor.nl. Wij bundelen de informatie en geven dit door aan Stadswonen. Wij verzoeken iedereen die deze problemen ervaart ook om de eigen router te herstarten, om uit te sluiten dat het aan apparatuur van u als bewoner zelf ligt.

Oorspronkelijk bericht 2019-11-07
Afgelopen vrijdag 1 november was er een tijdelijke internetstoring in de centrale voorziening van Kennisglas (het glasvezelnetwerk dat ons pand met het internet verbindt). Na het aanvankelijk verhelpen van deze storing wordt er echter nog steeds flink lagere internetsnelheid gemeld door bewoners. Hierover heeft de wooncommissie contact met Stadswonen. Updates zullen hier worden vermeld.

Storing wasmachine
Update 2019-11-07, 10.48
De storing is verholpen.

Oorspronkelijk bericht 2019-11-06, 14:01
Momenteel is wasmachine 1 in wasruimte (de grote wasruimte, op no.418) defect. De storing is gemeld bij Miele, er wordt op donderdag 7 november een reparatie uitgevoerd.

Informatiebrieven
Oorspronkelijk bericht 2019-11-01
Vandaag, vrijdag 1 november 2019, is bij alle bewoners een set brieven bezorgd. Het betreft informatie over het nieuwe woonreglement, communicatie tussen de wooncommissie en bewoners en de aanstaande borrel op 22 november. Lees de volledige tekst van deze brieven hier.

Archief – Overig

2019-11-01 – Borrel 22 november
Oorspronkelijk bericht 2019-11-01
Op vrijdag 22 november a.s. organiseert de wooncommissie een gezellige borrel in de huiskamer op no.420. We zijn driftig op zoek naar wooncommissie-leden, kom vooral langs als je hier interesse in hebt, of gewoon om je medebewoners beter te leren kennen.

2019-01-17 – Nieuwjaarsborrel
Oorspronkelijk bericht 2019-01-17
Op vrijdag 17 januari 2020 organiseert de wooncommissie een gezellige borrel, details over exacte locatie in het pand e.d. volgen later.