De wooncommissie verhuurt barbecues aan bewoners. Op gebruik van barbecues rond het pand zijn bepalingen uit woonreglement van toepassing. Neem voor het huren van een barbecue contact op met bar@desnor.nl.