Op deze pagina vindt u algemene informatie over de wooncommissie en haar dagelijks bestuur.

 

 

Werkgebieden

De wooncommissie is de vertegenwoordiging van de huurders in jouw woongebouw en bestaat uit minimaal vier en maximaal tien huurders. De wooncommissie komt minimaal acht keer per jaar samen om de gang van zaken te bespreken over de onderstaande vier werkgebieden: 1.Voordragen van nieuwe huurders. 2.Bespreken van de servicekosten en vaststellen van de fondsen. 3.Houden van een spreekuur en het behandelen of afhandelen van sociale klachten, reparatieverzoeken en andere vragen. 4.Bewaken en in stand houden van een goed leef- en studieklimaat. Dat wil zeggen: het woongebouw schoon, heel en veilig houden.

Klik hier voor meer informatie over het opsturen van ideeën ter bevordering van de leefbaarheid en veiligheid van het woongebouw naar de wooncommissie.

 

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur voert alle activiteiten uit rondom de vier werkgebieden van de wooncommissie. Het dagelijks bestuur bestaat uit een beheerder, assistent-beheerder en penningmeester. De beheerder is het aanspreekpunt voor de bewoners van het gebouw. U kunt de beheerders spreken tijdens één van de reguliere spreekuren.