Wooncommissie en woningstichting – De Beheerstructuur

Op deze pagina vindt u algemene informatie over de wooncommissie en haar dagelijks bestuur.
De wooncommissie is een organisatie die op zichzelf staat ten opzichte van de woningstichting (Stadswonen c.q. Woonstad). De wooncommissie en de woningstichting hebben elk eigen taken, ook op het vlak van reparaties. Op deze pagina vindt u meer informatie over de taakverdeling, ook wel ‘beheerstructuur’ genoemd. De twee beheerders en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur en eerste aanspreekpunt van de wooncommissie. Mail voor vragen over de beheerstructuur naar ab@desnor.nl.

Taakverdeling reparaties
Reparaties vallen uiteen in planmatig en niet-planmatig onderhoud. Al het planmatig onderhoud, zoals de dakrenovatie, het vervangen van vloeren, schilderwerk, glasbewassing, onderhoud aan en beheer van ketels, ligt bij de woningstichting Stadswonen c.q. Woonstad. Het niet-planmatig onderhoud betreft reparaties en is verdeeld tussen de wooncommissie en de woningstichting. Klik hier voor de handige onderhoudwijzer om te zien wie welke taak vervult.

Verdeling overige taken
De wooncommissie bestaat in hoofdzaak om de leefbaarheid en veiligheid in stand te houden. Ze neemt initiatieven voor eigen projecten en gezamenlijk met de woningstichting gefinancierde projecten. Ze organiseert bewonersactiviteiten en creëert en onderhoudt bepaalde voorzieningen zelfstandig, zoals de bar, de aankleding van het dakterras, de wasruimten, het camerasysteem, de website en de eigen inpandige technische dienst bestaande uit bewoners.

Werkgebieden
De wooncommissie is de vertegenwoordiging van de huurders in jouw woongebouw en bestaat uit minimaal vier en maximaal tien huurders. De wooncommissie komt minimaal acht keer per jaar samen om de gang van zaken te bespreken over de onderstaande vier werkgebieden: 1.Voordragen van nieuwe huurders. 2.Bespreken van de servicekosten en vaststellen van de fondsen. 3.Houden van een spreekuur en het behandelen of afhandelen van sociale klachten, reparatieverzoeken en andere vragen. 4.Bewaken en in stand houden van een goed leef- en studieklimaat. Dat wil zeggen: het woongebouw schoon, heel en veilig houden.
Klik hier voor meer informatie over het opsturen van ideeën ter bevordering van de leefbaarheid en veiligheid van het woongebouw naar de wooncommissie.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur voert alle activiteiten uit rondom de vier werkgebieden van de wooncommissie. Het dagelijks bestuur bestaat uit een beheerder, assistent-beheerder en penningmeester. De beheerder is het aanspreekpunt voor de bewoners van het gebouw. U kunt de beheerders spreken tijdens één van de reguliere spreekuren.